Rekrutacja on-line

Procedura zaliczenia praktyki zawodowej na WNPiS

Studenci WNPiS!

 

Prosimy o zapoznanie się z procedurą uzyskania wpisu i zaliczenia praktyki zawodowej na Wydziale Nauk Prawnych i Społecznych WSPiA im. Mieszka I w Poznaniu

 

PROCEDURA UZYSKANIA WPISU ZALICZENIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ NA WYDZIALE NAUK PRAWNYCH I SPOŁECZNYCHWYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJIIM. MIESZKA I W POZNANIU

 

 

1. Student przesyła dokumentację przebiegu praktyki zawodowej w formie skanu na adres mailowy przypisany dla kierunku studiów wskazany w poprzednim komunikacie.

2. Dziekan Wydziału, Prodziekan Wydziału lub Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich po weryfikacji dokumentacji przebiegu praktyki zawodowej udziela zaliczenia praktyki zawodowej.

3. Zaliczenie praktyki zawodowej wpisywane jest do protokołu zaliczeniowego.

4. Dziekanat Uczelni dokonuje na podstawie protokołu zaliczeniowego wpisu zaliczenia do kartoteki studenta w wirtualnym dziekanacie.

5. STUDENT NIE MA OBOWIĄZKU UZYSKANIA WPISU Z ZALICZENIEM PRAKTYKI ZAWODOWEJ W KARCIE OKRESOWYCH OSIĄGNIĘĆ STUDENTA. WPIS W KARCIE OKRESOWYCH OSIĄGNIĘĆ STUDENTA ZOSTANIE DOKONANY PRZEZ DZIEKANA LUB PRODZIEKANA WYDZIAŁU NA PODSTAWIE PROCEDURY PRZEPISANIA PO ZALICZENIU WSZYSTKICH PRZEDMIOTÓW OBJĘTYCH PLANEM ZAJĘĆ W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020.

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji