Rekrutacja on-line

Pozytywna ocena PKA

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować o pozytywnej ocenie programowej na kierunku Administracja na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym, prowadzonym na Wydziale Nauk Prawnych i Społecznych Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu.

Polska Komisja Akredytacyjna pozytywnie oceniła koncepcję kształcenia, program kształcenia, przyjęte efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji, wewnętrzny system zapewnienia i oceny jakości kształcenia, współpracę z interesariuszami zewnętrznymi, umiędzynarodowego procesu kształcenia, infrastrukturę Uczelni oraz opiekę nad studentami. Wszystkie kryteria zostały spełnione w pełni.

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w wizytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Sukces Uczelni jest przede wszystkim zasługą Naszego Samorządu Studenckiego, Studentów kierunku Administracja oraz Naszych Szanownych Nauczycieli Akademickich.

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji