Rekrutacja on-line

Powiatowy Urząd Pracy - partnerem WSPiA

 W dniu 24 stycznia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Tomyślu podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Urzędem a Wyższą Szkołą Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu, formalizując od dawna trwająca współpracę.

 

 Porozumienie zostało podpisane przez: Panią Dyrektor PUP mgr Bogumiłę SPRYWA, ze strony Uczelni, z upoważnienia Kanclerza-Założyciela Pana Janusza MUSIAŁA, przez prorektora dr. inż. Andrzeja Jerzego BOLEWSKIEGO. W spotkaniu uczestniczyła również Pani mgr Marzena Szulczyńska – prodziekan Wydziału Zamiejscowego w Nowym Tomyślu.

 

 Przedmiotem porozumienia jest m. in.: uczestniczenie jako przedstawiciel pracodawców i interesariusz zewnętrzny w konsultacjach związanych z nowelizacją i realizacją programów kształcenia i osiąganych efektów kształcenia, rozwinięcie współpracy w problematyce nowego podejścia do polityki zatrudnienia lokalnego i regionalnego, zarządzaniem i funkcjonowaniem terytorialnym systemem rozwoju społecznego, planowaniem i realizacją projektów rozwoju regionalnego i wiele innych obszarów współpracy będących w zainteresowaniu Stron.

 

 Studenci będą mogli realizować praktyki zawodowe i staże. Urząd będzie wspierał organizację i prowadzenie wybranych praktycznych zajęć terenowych na bazie posiadanej infrastruktury w Urzędzie.

 

 Na podkreślenie zasługuje bardzo życzliwy i serdeczny klimat od wielu lat trwającej współpracy. Jest nam szczególnie miło, że Uczelnia jest trwale osadzona w świadomości kadr struktur instytucji samorządowych, rządowych, pozarządowych i mieszkańców powiatu.

 

nowytomysl.praca.gov.pl 

 

 

 

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji