CSW Lądowych - porozumienie

Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych, partnerem WSPiA. W dniu 26.11.2018 r. sformalizowaliśmy współpracę podpisując porozumienie z Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych i. Hetmana Koronnego Stefana Czarnieckiego w Poznaniu, reprezentowane przez Komendanta Centrum płk. dypl. Piotra KRIESE.

Uczelnia oraz Centrum będą współdziałać na rzecz obronności państwa i wychowania Patriotycznego młodzieży, kultywowania chlubnych tradycji Wojska Polskiego, krzewienia wiedzy o Wojskach Lądowych ich historii i tradycji, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek regionu Wielkopolski pogłębiania wiedzy studentów z zakresu obronności państwa i Sił Zbrojnych RP. W ramach niniejszego porozumienia Uczelnia i Centrum umożliwią m.in.: żołnierzom, pracownikom cywilnym i ich rodzinom korzystanie z oferty kształcenia Uczelni, uczestnictwo w studiach podyplomowych i innych formach ustawicznego kształcenia, a także uczestnictwo w konferencjach i sesjach naukowych, wykładach otwartych i innych formach aktywności naukowej.

Nasi studenci będą mogli między innymi: odbywać praktyki zawodowe, brać udział w wybranych uzgodnionych zajęciach terenowych, uczestniczyć w ważnych wydarzeniach rocznicowo-historycznych, szkoleniowo-wychowawczych oraz promocyjno-rekreacyjnych.

Uczelnia będzie korzystać z opinii i sugestii interesariusza zewnętrznego, dostosowując treści kształcenia interesujące obie strony do aktualnego i przyszłego rynku pracy naszych absolwentów, którzy wiążą swoją przyszłość ze służbą wojskową lub pracą w resorcie obrony narodowej.

http://cswlpoznan.wp.mil.pl/pl/index.html

http://cswlpoznan.wp.mil.pl/pl/4_789.html

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji