Rekrutacja on-line

Obrony prac na WZP

W dniu 29 czerwca 2019 r. odbyły się obrony prac licencjackich studentów Wydziału Zdrowia Publicznego kierunku Ratownictwo Medyczne. Promotorem prac licencjackich był dr Tomasz KUBIAK.

Student Adam LEWANDOWSKI obronił pracę na temat „Oddziaływanie zagrożeń zawodowych na podejmowanie zachowań prozdrowotnych i ryzykownych w zespołach ratownictwa medycznego”

Student Jakub SZMYTKOWSKI obronił pracę na temat „Ratownictwo medyczne w Państwowej Straży Pożarnej na przykładzie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze”

Student Łukasz DRABIK obronił pracę na temat „Zatrucie tlenkiem węgla – świadomość i postępowanie w różnych grupach wiekowych”

Prace zostały wysoko ocenione przez promotora dr Tomasza KUBIAKA i recenzenta prac mgr Krzysztofa KOSTEWICZA. Autorzy zawarli w swych pracach szereg ciekawych wniosków, dotyczących zarówno głównych tez zawartych w pracach, jak również sposobów rozwiązania problemów dotyczących zwiększenia świadomości społeczeństwa w zakresie zjawisk niebezpiecznych dla życia ludzkiego. Wszyscy obronili prace na oceny bardzo dobre.

Przewodnicząca komisji dr Joanna ŁUPICKA gratulując uzyskanych wyników podkreśliła, że absolwenci broniąc prac licencjackich wykazali się bardzo bogatą wiedzą z zakresu ratownictwa medycznego, a w prezentowanych pracach szczegółowo i wnikliwie opisali problemy badawcze, jakie zostały przez nich założone. W opinii Pani Dziekan obronione prace, pod względem merytorycznym, stały na bardzo wysokim poziomie.

Gratulujemy.

  • Powiększ
nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji