Rekrutacja on-line

Obowiązek odbycia praktyki zawodowej

Szanowni Studenci kierunków:

 

- Prawo

- Administracja I stopnia

- Administracja II stopnia

- Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia     

                                                                                                                                   

 

Uprzejmie przypominamy o obowiązku odbycia praktyki zawodowej w roku akademickim 2016/2017 jako elementu procesu kształcenia.

 

Termin realizacji praktyki zawodowej w roku akademickim 2016/2017 – do 30 września 2017r.

 

harmonog

Organizacją praktyki zawodowej zajmuje się Uczelniane Biuro Karier, które zabezpiecza ją od strony techniczno-organizacyjnej.

 

Organizacja praktyki zawodowej:

 

  • Studenci odbywają praktykę zawodową w miejscu i terminie uzgodnionym z Uczelnianym Biurem Karier.

  • Student ma obowiązek złożenia w Uczelnianym Biurze Karier w terminie co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem praktyki zawodowej wniosku w sprawie praktyki, ze wskazaniem instytucji, w której będzie realizowana praktyka zawodowa.

  • Jeżeli instytucja organizująca praktykę zawodową nie podpisała z Wyższą Szkołą Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu umowy o współpracy, student jest zobligowany dołączyć do wniosku w sprawie praktyki zaakceptowany przez instytucję przyjmująca na praktykę zawodową projekt umowy, udostępniony przez Uczelniane Biuro Karier. Zawarcie umowy pomiędzy Uczelnią i instytucją przyjmującą na praktykę zawodową jest obligatoryjne.

  • Student może realizować praktykę zawodową po uprzednim otrzymaniu w Uczelnianym Biurze Karier skierowania na praktykę, podpisanego przez Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk Studenckich, wraz z kopią umowy zawartej między Wyższą Szkołą Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu a instytucją organizującą praktykę zawodową.

  • Student rozpoczynający praktykę zawodową jest zobowiązany zaopatrzyć się w „Dziennik Praktyk”, dostępny na stronie internetowej Uczelni.

 

 

Procedura realizacji praktyki zawodowej:

 

KROK 1: Uczelniane Biuro Karier, pok. 18, ul. Bułgarska 55 (oświadczenie o przyjęciu na praktykę zawodową, umowa o praktykę z daną instytucją i skierowanie na praktykę),

 

KROK 2: zaopatrzenie się w „Dziennik praktyk” (dostępny w Bibliotece WSPiA, ul. Bułgarska 55, budynek C lub na stronie internetowej Wydziału – zakładka „Pliki do pobrania”),

 

KROK 3: zapoznanie się z Programem i Regulaminem praktyk zawodowych (dostępne na stronie internetowej Wydziału – zakładka „Pliki do pobrania”),

 

KROK 4: uzupełnienie „Dziennika Praktyk” (pieczątka Uczelni uzupełniana przez Dziekana Wydziału w momencie zaliczania praktyki zawodowej),

 

KROK 5: przedłożenie Dziekanowi Wydziału dokumentacji z odbycia praktyki, tj.:

 

  • Skierowania na praktykę

  • Umowy o praktykę z daną instytucją

  • Uzupełnionego „Dziennika praktyk”

 

 

Zaliczenie praktyki zawodowej wymaga wpisu do indeksu (uzupełnienie strony 82 indeksu poprzez podanie nazwy Pracodawcy, roku akademickiego i czasu trwania praktyki zawodowej) oraz karty okresowych osiągnięć studenta.

 

Zaliczenie praktyki zawodowej stanowi warunek uzyskania zaliczenia roku studiów.

 

W razie jakichkolwiek pytań służymy pomocą w godzinach dyżurów Dziekana i Prodziekanów Wydziału.

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji