Rekrutacja on-line

Liczba stypendiów Rektora przyznanych przez Komisję Stypendialną wg kierunków studiów

Szanowni studenci,

 

Stypendium Rektora, stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi:

1) Przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat;

2) Nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:

          a) Magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,

          b) Licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

3) Przepisy powyższe stosuje się do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą.

 

 

 

!UWAGA!

Informacja dla studentów o minimalnych średnich które trzeba było osiągnąć aby otrzymać stypendium Rektora.

 

Kopia Informacja na strone WSPiA 2 

 

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji