Rekrutacja on-line

NAWA: Program im. Stanisława Ulama – Seal of Excellence

Szanowni Państwo,
Z przyjemnością informujemy, że Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłasza nowy Program im. Stanisława Ulama – Seal of Excellence. To pierwszy w Polsce mechanizm, który dofinansowuje projekty naukowe z certyfikatem Seal of Excellence otrzymanym w ramach programu Marie Skłodowska-Curie Actions Individual Fellowships.
Informacja o Programie im. Stanisława Ulama - Seal of Excellence
W Programie im. Stanisława Ulama – Seal of Excellence mogą wziąć udział polskie jednostki nauki i szkolnictwa wyższego oraz naukowcy, którzy wspólnie ubiegali się o finansowanie w ramach działań Komisji Europejskiej - Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) i których wnioski otrzymały tzw. pieczęć doskonałości (z ang. Seal of Excellence).
Celem Programu im. Stanisława Ulama – Seal of Excellence jest zwiększenie stopnia umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych. Wniosek w programie składa indywidualnie naukowiec, posiadający co najmniej stopień doktora albo równorzędny stopień uzyskany za granicą, który wraz z instytucją polskiego systemu szkolnictwa wyższego i nauki uzyskał certyfikat Seal of Excellence w ramach programu Marie Skłodowska-Curie Actions Individual Fellowships. NAWA uznaje certyfikat MSCA Seal of Excellence jako wiążącą weryfikację jakości wniosku. Finansowanie w ramach programu obejmuje comiesięczne stypendium na czas pobytu naukowego w polskim ośrodku goszczącym, uwzględniające koszty utrzymania, dodatek mobilnościowy oraz dodatek szkoleniowy.
Program zapewnia finansowanie stypendium obejmującego koszty pobytu naukowego w Polsce, który może trwać od 12 do 24 miesięcy. Dzięki programowi możliwy będzie stopniowy wzrost liczby zagranicznych naukowców zaangażowanych w badania naukowe i dydaktykę w Polsce, a także nawiązanie bądź pogłębienie kontaktów międzynarodowych z zagranicznymi instytucjami.
W I edycji programu do składania wniosków zapraszamy jednostki naukowe, które otrzymały certyfikat MSCA Seal of Excellence w ramach MSCA IF 2019. Nabór wniosków prowadzony jest w terminie od 15 września do 15 października 2020 roku.
W kolejnych latach w Programie im. Stanisława Ulama – Seal of Excellence będą mogli brać udział naukowcy i jednostki naukowe z „pieczęciami doskonałości" zdobytymi w kolejnych konkursach MSCA IF.
Ogłoszenie o naborze oraz pozostałe dokumenty znajdują się pod linkiem https://nawa.gov.pl/.../program-im-stanislawa-ulama-seal...
Osobą do kontaktu w sprawach Programu im. Stanisława Ulama – Seal of Excellence jest Pani dr Magdalena Kowalczyk, e-mail: magdalena.kowalczyk@nawa.gov.pl, telefon: + 48 22 390 35 72
Pragniemy podkreślić, że uważnie monitorujemy sytuację związaną z pandemią COVID-19 i wynikające z niej ograniczenia w przemieszczaniu się pomiędzy krajami. Jeśli realizacja projektów nie będzie możliwa w planowanych terminach, będziemy dostosowywać ich harmonogram do zaistniałej sytuacji, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo beneficjentów NAWA, jak i obywateli naszego kraju.
  • Powiększ
nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji