Rekrutacja on-line

Konferencja naukowa w Wągrowcu

W dniu 24 lutego 2016 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu odbyła się konferencja naukowa nt. Administracja a bezpieczeństwo – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Organizatorem konferencji był Wydział Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu. W konferencji wzięli udział: Pan Założyciel-Kanclerz WSPiA im. Mieszka I w Poznaniu Janusz Musiał, Prorektor WSPiA im. Mieszka I w Poznaniu dr Anna Zbaraszewska, Władze Wydziału Prawa i Administracji WSPiA im. Mieszka I w Poznaniu w osobach: Pani Dziekan dr Doroty Czura-Kalinowskiej, Pani Prodziekan mgr Anny Warchlewskiej oraz Pana Prodziekana dr. Ireneusza Materniaka. Wśród zaproszonych Gości znaleźli się: Pan Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc, Pani Komendant Policji w Wągrowcu mł. asp. Magdalena Sławińska, mł. insp. Sławomir Gembara – Pełnomocnik Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu ds. współpracy naukowo-badawczej oraz Pani Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu Beata Dobrochowska-Byczyńska.

Pan dr Zenon Kierczyński – moderator konferencji powitał Władze Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu, wykładowców Uczelni, nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu oraz zaproszonych Gości.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonała Pani Prorektor WSPiA im. Mieszka I w Poznaniu dr Anna Zbaraszewska. W swoim przemówieniu podziękowała Władzom Wągrowca za przychylne przyjęcie i nieustanne wspieranie inicjatyw realizowanych we współpracy z Wyższą Szkołą Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu. Poinformowała uczestników konferencji o złożeniu w miesiącu lutym br. wniosku do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie utworzenia Wydziału Zamiejscowego Uczelni w Wągrowcu oraz nadania uprawnień do prowadzenia kierunku administracja na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym. Zaprosiła uczniów do podjęcia studiów w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu. Odnosząc się do tematyki konferencji, Pani Prorektor zwróciła uwagę na aktualność podejmowanej tematyki oraz zadania administracji samorządowej w sferze ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

 • Powiększ
 • Powiększ
 • Powiększ
 • Powiększ
 • Powiększ
 • Powiększ
 • Powiększ
 • Powiększ
 • Powiększ
 • Powiększ
 • Powiększ
 • Powiększ
 • Powiększ
 • Powiększ
 • Powiększ
 • Powiększ
 • Powiększ
 • Powiększ
 • Powiększ
 • Powiększ
nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji