Rekrutacja on-line

Komunikat w sprawie stypendiów

Ze względów organizacyjnych decyzją Rektora Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu oraz Wydziałowych Komisji Stypendialnych z dniem 15 lutego 2016 r. zostaje zmieniona procedura wnioskowania o stypendia na semestr letni roku akademickiego 2015/2016. Wprowadzono nowe wzory wniosków o stypendia. Student wnioskujący o stypendium rektorskie za wyniki w nauce jest zobowiązany przed złożeniem wniosku do potwierdzenia w Dziekanacie WSPiA średniej ocen. Do wniosku należy dołączyć ponownie stosowną dokumentację.

Wnioski wraz z kompletem dokumentów należy składać osobiście w Biurze Karier przy ul. Bułgarskiej 55A (pokój 18/portiernia):

wtorek-czwartek: godz. 7:30-17:00

piątek: godz. 7:30-15:30

sobota: godz.7:30-17:00

niedziela: godz. 7:30-15:30

Studenci Wydziału Zamiejscowego w Nowym Tomyślu składają wnioski stypendialne wraz z kompletem dokumentów w Dziekanacie w Nowym Tomyślu.

Termin składania wniosków: od 15 lutego 2016 r. do 6 marca 2016 r.

Wnioski o stypendia rektorskie (sportowe) wraz z dokumentacją należy składać do Kierownika Studium Wychowania Fizycznego Prodziekana Wydziału Zdrowia Publicznego mgr. Karola Hejne.

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji