Rekrutacja on-line

Kolejne porozumienie o współpracy z WSPiA

W dniu 5.11.2018 r. zawarliśmy porozumienie o współpracy z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego. Współpraca będzie realizowana między innymi w zakresie: badań naukowych, organizacji konferencji, seminariów naukowych, doskonalenia zawodowego pracowników uczelni, prowadzenia i wspierania wymiany publikacji naukowych, prowadzenia i wspierania wymiany bibliotecznej, programów kształcenia, wymiany doświadczeń w zarządzaniu dydaktyką, uczestniczenia w charakterze interesariusza zewnętrznego w konsultacjach związanych  z nowelizacją programowych efektów kształcenia na kierunkach studiów będących w zainteresowaniu Stron, przyjmowania studentów na praktyki zawodowe, wspomagania w organizacji i przeprowadzeniu wybranych zajęć praktycznych ze studentami prowadzonych przez Uczelnię kierunków studiów będących w zainteresowaniu Stron, realizacji działań w zakresie kultury i sportu dla studentów, współorganizacji obozów naukowych i sportowych, współdziałania między studenckimi kołami naukowymi, wspierania mobilności studentów w ramach programów krajowych i zagranicznych.

Strony deklarują współpracę w zakresie publikacji naukowych (monografii autorskich i współautorskich, artykułów naukowych) oraz dydaktycznych (podręczników, skryptów, przewodników do ćwiczeń) poprzez konsultacje merytoryczne i recenzje.

  • Powiększ
  • Powiększ
  • Powiększ
nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji