Rekrutacja on-line

Egzamin dyplomowy WZP i WNPiS - środki bezpieczeństwa

EGZAMIN DYPLOMOWY

NA WYDZIALE NAUK PRAWNYCH I SPOŁECZNYCH i WYDZIALE ZDROWIA PUBLICZNEGO

– ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

 

 

Stosownie do Środowiskowych wytycznych w związku z częściowym przywracaniem działalności uczelni (pkt. 7.3. Praca dyplomowa), wydanymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 18 maja 2020 r., w wypadku egzaminu dyplomowego odbywającego się na terenie uczelni ustala się następujące zasady bezpieczeństwa w związku z rozprzestrzenianiem się epidemii COVID-19:

 

 • 1.      Egzamin dyplomowy odbywa się w sali o odpowiednim metrażu.
 • 2.      W trakcie egzaminu dyplomowego zachowana jest odpowiednia odległość pomiędzy Studentem a Członkami Komisji Egzaminu Dyplomowego.
 • 3.      Student stawia się na egzamin dyplomowy o godzinie uprzednio wskazanej przez Dziekanat uczelni.
 • 4.      Student przybywa na egzamin dyplomowy bez osób towarzyszących.
 • 5.      Student i Członkowie Komisji Egzaminu Dyplomowego stawiają się na egzamin dyplomowy w środkach ochrony osobistej, tj. maseczka i rękawiczki.
 • 6.      Na egzaminie dyplomowym licencjackim znosi się tradycyjne losowanie kartkowe pytań.
 • 7.      Student jest zaopatrzony we własne artykuły piśmiennicze, tj. długopis i kartkę, które zabiera ze sobą po zakończeniu egzaminu dyplomowego.
 • 8.      Student jest witany przez Komisję Egzaminu Dyplomowego bez kontaktu bezpośredniego (bez podania ręki).
 • 9.      Komisja Egzaminu Dyplomowego weryfikuje tożsamość Studenta na podstawie danych zawartych w protokole egzaminacyjnym.
 • 10.  Znosi się element weryfikacji tożsamości Studenta na podstawie przekazanego Komisji Egzaminu Dyplomowego do wglądu dowodu osobistego / paszportu / legitymacji studenckiej.
 • 11.  Student zajmuje miejsce w sali wskazane przez Komisję Egzaminu Dyplomowego.
 • 12.  Student może wnieść do sali własny napój (wodę mineralną) i po egzaminie dyplomowym zabiera ją ze sobą z sali.
 • 13.  Komisja Egzaminu Dyplomowego przekazuje gratulacje Studentowi wyłącznie ustnie.
 • 14.  Zaświadczenie potwierdzające pozytywny wynik egzaminu dyplomowego przekazywane jest przez Przewodniczącego Komisji Egzaminu Dyplomowego z zachowaniem bezpiecznej odległości.
 • 15.  Rezygnuje się z przygotowania przez Studentów poczęstunku dla Komisji Egzaminu Dyplomowego.
 • 16.  Rezygnuje się z części uroczystej polegającej na wręczeniu kwiatów Komisji Egzaminu Dyplomowego.
 • 17.  Po zakończeniu egzaminu dyplomowego sala jest wietrzona i dezynfekowana.

 

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji