Rekrutacja on-line

Chwała Powstańcom ‘44 !!!

1 sierpnia 1944 roku w okupowanej przez Niemców stolicy rozpoczęło się zbrojne niepodległościowe Powstanie Polaków głównie wymierzone przeciw Niemcom pod względem wojskowym, ale  politycznie z całą pewnością przeciw Związkowi Radzieckiemu,  a także przeciwko całkowicie podporządkowanymi mu polskimi komunistami.

Armia Krajowa i jej  dowództwo miało w planie  zupełnie samodzielnie wyzwolić stolicę  bez pomocy Armii Czerwonej licząc na to, że uda się w ten sposób podnieść rangę polskiego rządu w Londynie, co za tym idzie międzynarodową pozycję Polski. Po wybuchu powstania Armia Czerwona całkowicie wstrzymała działania ofensywne na kierunku warszawskim, a Stalin odmawiał udzielenia powstaniu poważniejszej pomocy. Wsparcie udzielone powstańcom przez Stany Zjednoczone i Anglię  miało natomiast bardzo symboliczny i ograniczony charakter i nie wpłynęło w sposób istotny na sytuację w stolicy.  W rezultacie słabo uzbrojone oddziały powstańcze przez 63 dni prowadziły samotną walkę z przeważającymi siłami niemieckimi, zakończoną kapitulacją 3 października 1944 roku.

W trakcie dwumiesięcznych walk straty wojsk powstańczych wyniosły ok. 16 tys. zabitych i zaginionych, 20 tys. rannych i 15 tys. wziętych do niewoli. W wyniku nalotów, ostrzału artyleryjskiego, ciężkich warunków bytowych  zginęło od 150 tys. do 200 tys. cywilnych mieszkańców stolicy w tym wiele kobiet i dzieci. Na skutek walk prowadzonych przez powstańców oraz prowadzonej systematycznej polityki wyburzenia miasta przez Niemców uległa zniszczeniu większość zabudowy lewobrzeżnej Warszawy.  Powstanie warszawskie jest uznawane za jedno z wydarzeń najważniejszych w historii Polski. Ze względu na jego tragiczne skutki, w szczególności olbrzymie straty ludzkie i materialne, kwestia podjęcia decyzji o rozpoczęciu zrywu niepodległościowego i jego uzasadnienie pozostaje nadal przedmiotem toczących się dyskusji historyków i osób biorących w nim udział.

W tym heroicznym zrywie niepodległościowym brali też udział Wielkopolanie! Niewielu żyje do dnia dzisiejszego. Poznaniacy i inny ochotnicy z ziem wielkopolskich do Warszawy trafiali w najprzeróżniejszy sposób. Znaczna część to żołnierze Armii Poznań, którzy do Warszawy przebijali się podczas kampanii wrześniowej. Część ludności cywilnej, która została wysiedlona przez hitlerowców i pod koniec wojny wybuch powstania zastał ich w Warszawie.

1 sierpnia 2019 roku przypada 75. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Po raz kolejny w stolicy i wielu miastach w całej Polsce o godz. 17.00 odezwą się syreny alarmowe i dzwony kościołów - zatrzyma się ruch uliczny. Pod tablicami upamiętniającymi Powstanie 1944 zapłoną znicze i złożone zostaną kwiaty.

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji