Rekrutacja

Wydział Zamiejscowy w Warszawie - nowy kierunek studiów

Mając na uwadze nieustanny rozwój i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Studentów oraz rynku pracy, Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu podjęła działania zmierzające do poszerzenia oferty edukacyjnej o nowy kierunek studiów Zarządzanie.

 

Będą to studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym prowadzone w Wydziale Zamiejscowym w Warszawie. Obecnie nowy kierunek studiów oraz Wydział Zamiejscowy znajdują się na etapie rejestracji.

 

Zorientowanie profilu kształcenia WSPiA im. Mieszka I na nauki o zarządzaniu opiera się na przekonaniu, że rynek pracy poszukuje obecnie wysoko wykwalifikowanych specjalistów posiadających konkretne i praktyczne umiejętności. Absolwenci nowego kierunku Zarządzaniebędą przygotowani do pracy jako wyspecjalizowana kadra na stanowiskach kierowniczych, menedżerskich, analitycznych i operacyjnych w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych i jednostkach administracji gospodarczej. Ponadto będą mogli samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą, usługi doradcze oraz consultingowe. Będę umieli posługiwać się specjalistycznym językiem z zakresu zarządzania, marketingu, ekonomii, prawa, finansów, na poziomie niezbędnym do wykonywania zawodu.

 

Studia na kierunku Zarządzaniebędą trwały trzy lata (sześć semestrów) i będą kończyły się egzaminem dyplomowym oraz uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata.

 

W trakcie studiów Student uzyska kwalifikacje i praktyczne umiejętności w zakresie zarządzania instytucjami i przedsiębiorstwami w aspektach: organizacyjnym, prawnym, finansowym, psychologicznym oraz społecznym. Atutem studiów jest przygotowanie do kierowania pracami zespołów ludzkich, tworzenia i realizowania rozmaitych strategii, prowadzenia badań marketingowych, zarządzania czynnikami produkcji oraz dokonywania analiz finansowych.

 

Kształcenie na nowym kierunku Zarządzaniebędzie prowadzone w dwóch specjalnościach:

 

 

  • Zarządzanie przedsiębiorstwem
  • Zarządzanie finansami.

 

 

Absolwent specjalności Zarządzanie przedsiębiorstwem będzie potrafił wykorzystać narzędzia zarządzania marketingowego oraz instrumenty ekonomiczno-finansowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Będzie potrafił posługiwać się zaawansowanymi technikami organizatorskimi. Pozna zasady inwestowania oraz realizacji decyzji finansowych, które będą stanowić podstawę efektywnego zarządzania daną jednostką.

 

Absolwent specjalności Zarządzanie finansami  będzie potrafił wykorzystywać nowoczesne narzędzia planowania i zarządzania finansami przedsiębiorstwa oraz jednostek administracji. Będzie potrafił realizować podstawowe funkcje zarządcze.

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji