Rekrutacja

Egzamin dyplomowy

 

Egzamin dyplomowy

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO 

NA WYDZIALE NAUK PRAWNYCH I SPOŁECZNYCH WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI IM. MIESZKA I W POZNANIU

 

STUDENCI KIERUNKÓW:

PRAWO JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE (V ROK)

ADMINISTRACJA II STOPNIA (II ROK)

ADMINISTRACJA I STOPNIA (III ROK)

BEZPIECZEŃSTWO WEWNETRZNE I STOPNIA (III ROK)

 

Egzamin dyplomowy na kierunkach: 

- Prawo jednolite studia magisterskie (V rok),

- Administracja II stopnia (II rok),

- Administracja I stopnia (III rok), 

- Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia (III rok),

odbywa się zgodnie z Zarządzeniem Dziekana Wydziału Nauk Prawnych i Społecznych Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu na rok akademicki 2016/2017.

 

Skład Komisji Egzaminu Dyplomowego: Przewodniczący, promotor, recenzent.

 

Pytania na egzaminie dyplomowym: 1 wylosowane pytanie z przedmiotu, 1 pytanie promotora z pracy dyplomowej, 1 pytanie recenzenta z pracy dyplomowej

 

I. INDEKS I KARTA 

Indeks, kartę okresowych osiągnięć oraz 1 egzemplarz pracy dyplomowej (w twardej oprawie, wydruk dwustronny) należy złożyć w Dziekanacie minimum dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego (do zaliczenia roku i studiów), po uprzednim uzyskaniu wszystkich wpisów ocen z zaliczeń, egzaminów i seminarium dyplomowego oraz praktyki zawodowej. Ponadto Student przekazuje 1 egzemplarz pracy dyplomowej promotorowi oraz 1 egzemplarz pracy dyplomowej recenzentowi (w miękkiej oprawie, wydruk dwustronny), jeżeli taki jest wymóg promotora lub recenzenta.

 

II. ZŁOŻENIE PRACY DYPLOMOWEJ W DZIEKANACIE

Praca dyplomowa musi być wydrukowana obustronnie, spięta w sztywną w oprawę. Do wnętrza pracy dyplomowej po stronie tytułowej (wzór strony tytułowej – Załącznik nr 1) wpinają Państwo „Oświadczenie dotyczące praw autorskich i danych osobowych” (Załącznik nr 2). Ponadto dostarczają Państwo „Oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej z wersją drukowaną” (Załącznik nr 3) oraz „Oświadczenie o samodzielnym pisaniu pracy dyplomowej” (Załącznik nr 4). Przygotowaną pracę dyplomową składają Państwo w Dziekanacie minimum na dwa tygodnie przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego wraz z płytą CD, na której umieszczają Państwo elektroniczną kopię pracy. Zarówno płyta z Państwa pracą dyplomową, jak i papierowe etui, w której się ona znajduje, powinny być szczegółowo opisane (imię i nazwisko, tytuł pracy, kierunek studiów, forma studiowania, rok obrony). Praca składana w Dziekanacie musi zawierać podpis promotora o akceptacji pracy dyplomowej („Oświadczenie o akceptacji pracy dyplomowej przez promotora” – Załącznik nr 5). Jeżeli promotor lub recenzent wymaga wydrukowania pracy dyplomowej dla siebie, to zbindowany egzemplarz pracy przekazują Państwo bezpośrednio promotorowi lub recenzentowi. Do dnia egzaminu dyplomowego należy uregulować bieżące opłaty z tytułu czesnego oraz opłatę za dodatkowe działania Uczelni związane z nadzorem i przygotowaniem do egzaminu dyplomowego.

 

Student składa pracę dyplomową najpóźniej do dnia 30 września. W przypadku niezłożenia pracy dyplomowej w wyznaczonym terminie, zgodnie z Regulaminem studiów Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I, student zostaje skreślony z listy studentów. 

 

III. ODBIÓR DYPLOMU

Dziekanat wystawia dyplom do 30 dni od daty złożenia (z wynikiem pozytywnym) egzaminu dyplomowego.

 Odbiór dyplomu następuje w godzinach urzędowania Dziekanatu. Przy odbiorze dyplomu wymagane są: 

  • zdjęcia na dyplom (5 szt., identyczne zdjęcia o wymiarach 45x65 mm w podpisanej kopercie: imię i nazwisko, kierunek studiów, forma studiowania),
  • Karta obiegowa (do pobrania ze strony Uczelni z Dziekanatu lub Biblioteki)  wypełniona przez Kwesturę i Bibliotekę Uczelni (daty wpisane na Karcie obiegowej nie mogą przekroczyć 30 dni),
  • legitymacja studencka do zdania.

 

Załączniki niezbędne do złożenia pracy dyplomowej:

 

Załącznik nr 1: strona tytułowa - pobierz plik

Załącznik nr 2: Oświadczenie dotyczące praw autorskich i danych osobowych - pobierz plik

Załącznik nr 3: Oświadczenie zgodności wersji elektronicznej z wersją drukowaną - pobierz plik

Załącznik nr 4: Oświadczenie o samodzielnym pisaniu pracy - pobierz plik

Załącznik nr 5: Oświadczenie o akceptacji pracy dyplomowej przez promotora - pobierz plik

 

Informacje dodatkowe na etapie przygotowywania pracy dyplomowej:

  • Wskazówki dotyczące standardów edytorskich obowiązujących w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu i przeciwdziałania plagiatom:

Załącznik nr A: standardy edytorskie dla prac dyplomowych - pobierz plik

Załącznik nr B: wyjaśnienie tego, czym jest plagiat i na czym polega ochrona własności intelektualnej - pobierz plik

 

 

 

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji