Rekrutacja

Praktyki zawodowe

Uczelniana procedura organizacji i zaliczenia praktyk zawodowych
1. Uczelniana procedura organizacji i zaliczania praktyk zawodowych 2015-12-09 11:58:12 Pobierz
Godziny praktyk w roku akademickim 2017/2018
1. Wydział Pedagogiki 2015-12-09 12:23:40 Pobierz
2. Administracja, Prawo, Bezpieczeństwo Wewnętrzne 2017-11-30 13:29:38 Pobierz
3. Wydział Zdrowia Publicznego 2017-11-30 13:26:30 Pobierz
4. Studia Podyplomowe 2016-03-16 12:43:34 Pobierz
PEDAGOGIKA - studia I stopnia
1. Regulamin praktyk zawodowych - licencjat I, II rok 2016/2017 2017-01-21 10:57:43 Pobierz
2. Wytyczne DPZ 2017-01-21 11:12:08 Pobierz
3. Wytyczne PRiP 2017-01-21 11:13:14 Pobierz
4. Wytyczne POWiH 2017-01-21 11:19:03 Pobierz
5. Wytyczne POWiR 2017-01-21 11:11:04 Pobierz
6. Wytyczne EPiW, EPiW z DJA 2017-01-21 11:14:54 Pobierz
7. Dziennik praktyk 2017-01-21 11:17:01 Pobierz
8. Dziennik praktyk - dla EPiW, EPiW DJA 2017-01-21 11:18:12 Pobierz
9. Karta przebiegu praktyk zawodowych 2017-01-21 11:20:35 Pobierz
10. Świadectwo odbycia praktyk zawodowych 2017-01-21 11:22:14 Pobierz
11. Wzór - scenariusz / protokół obserwacji 2017-01-21 11:25:18 Pobierz
12. Oświadczenie o przyjęciu na praktykę zawodową 2015-12-09 10:52:28 Pobierz
PEDAGOGIKA - studia II stopnia
1. Regulamin praktyk zawodowych - studia magisterskie 2017-01-21 11:55:03 Pobierz
2. Karta przebiegu praktyki zawodowej 2017-01-21 11:55:35 Pobierz
3. Świadectwo odbycia praktyki zawodowej 2017-01-21 11:56:13 Pobierz
4. Wzór - scenariusz / protokół obserwacji 2017-01-21 11:57:12 Pobierz
5. Oświadczenie o przyjęciu na praktykę zawodową 2015-12-09 10:52:46 Pobierz
PSYCHOLOGIA
1. Regulamin praktyk zawodowych - I, II rok 2017-01-21 11:37:26 Pobierz
2. Regulamin praktyk zawodowych - III rok 2017-01-21 11:38:10 Pobierz
3. Wytyczne - Psychologia 2017-01-21 11:34:21 Pobierz
4. Dziennik praktyk zawodowych 2017-01-21 11:39:59 Pobierz
5. Protokół obserwacji - Psychologia 2017-01-21 11:43:10 Pobierz
6. Karta przebiegu praktyki 2017-01-21 11:43:54 Pobierz
7. Świadectwo odbycia praktyki - Psychologia 2017-01-21 11:44:53 Pobierz
8. Przykładowe placówki do odbycia praktyk zawodowych 2017-01-21 11:46:24 Pobierz
9. Dziennik praktyk - obóz 2017-01-21 11:47:16 Pobierz
10. Skierowanie - Psychologia 2017-01-21 11:48:41 Pobierz
11. Oświadczenie o przyjęciu na praktykę zawodowa 2015-12-09 10:53:36 Pobierz
FILOLOGIA GERMAŃSKA
1. Oświadczenie o przyjęciu na praktykę zawodową 2015-12-09 10:53:54 Pobierz
2. Regulamin praktyk zawodowych - rok I 2015-12-09 10:38:22 Pobierz
3. Regulamin praktyk zawodowych - rok II, III 2015-12-09 10:38:55 Pobierz
4. Wytyczne - specjalność nauczycielska 2015-12-09 10:39:29 Pobierz
5. Dziennik praktyk zawodowych 2015-12-09 10:39:57 Pobierz
6. Karta przebiegu praktyki zawodowej 2015-12-09 10:40:22 Pobierz
7. Świadectwo odbycia praktyki 2015-12-09 10:41:11 Pobierz
8. Komunikat dot. praktyki 2015-12-09 13:56:38 Pobierz
FILOLOGIA ANGIELSKA
1. Oświadczenie o przyjęciu na praktykę zawodową 2015-12-09 10:54:13 Pobierz
2. Regulamin praktyk zawodowych - rok I 2015-12-09 10:43:20 Pobierz
3. Regulamin praktyk zawodowych - rok II, III 2015-12-09 10:43:50 Pobierz
4. Wytyczne - specjalność nauczycielska 2015-12-09 10:44:35 Pobierz
5. Karta przebiegu praktyk zawodowych 2015-12-09 10:45:12 Pobierz
6. Świadectwo odbycia praktyk zawodowych 2015-12-09 10:46:48 Pobierz
7. Dziennik praktyk 2015-12-09 10:47:32 Pobierz
8. Komunikat dot. praktyki 2015-12-09 13:57:55 Pobierz
RATOWNICTWO MEDYCZNE
1. Oświadczenie o przyjęciu na praktykę 2016-02-20 13:01:30 Pobierz
2. Regulamin praktyk Ratownictwo Medyczne 2016-04-15 14:17:51 Pobierz
3. Dziennik Praktyk - Szpitalny Oddział Ratunkowy 2016-02-20 13:02:59 Pobierz
4. Dziennik Praktyk - Pogotowie Ratunkowe 2016-02-20 13:04:02 Pobierz
5. Dziennik Praktyk - Państwowa Straż Pożarna 2016-02-20 14:08:22 Pobierz
6. Wykaz MCR 2015-12-09 10:51:56 Pobierz
WYCHOWANIE FIZYCZNE
1. Oświadczenie o przyjęciu na praktykę zawodową 2015-12-09 11:03:20 Pobierz
2. Regulamin praktyk Wychowanie Fizyczne 2016-04-15 14:21:47 Pobierz
3. Dziennik Praktyk - Przedszkole lub Klasy I-III 2016-02-20 14:09:46 Pobierz
4. Dziennik Praktyk - Szkoła Podstawowa kl. IV-VI 2016-02-20 14:11:07 Pobierz
5. Dziennik Praktyk - Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna 2016-02-20 14:14:42 Pobierz
6. Dziennik Praktyk - Klub Sportowy 2016-02-20 14:14:25 Pobierz
KOSMETOLOGIA
1. Oświadczenie o przyjęciu na praktykę zawodową 2015-12-09 11:07:50 Pobierz
2. Regulamin praktyk Kosmetologia 2016-04-15 14:26:07 Pobierz
3. Świadectwo praktyk zawodowych 2015-12-09 11:09:22 Pobierz
4. Dziennik Praktyk - Gabinet Kosmetyczny 2016-02-20 14:28:54 Pobierz
FIZJOTERAPIA - studia I stopnia
1. Oświadczenie o przyjęciu na praktykę zawodową 2015-12-09 11:11:07 Pobierz
2. Regulamin praktyk zawodowych 2015-12-09 11:12:28 Pobierz
3. Świadectwo odbycia praktyki zawodowej 2015-12-09 11:15:09 Pobierz
4. Dziennik Praktyk - praktyka wstępna kliniczna 2016-02-20 14:30:37 Pobierz
5. Dziennik Praktyk - fizykoterapia i masaż 2016-02-20 14:31:55 Pobierz
6. Dziennik Praktyk - kinezyterapia 2016-02-20 14:33:47 Pobierz
7. Dziennik Praktyk - praktyka kliniczna I 2016-02-20 14:34:33 Pobierz
8. Dziennik Praktyk - praktyka kliniczna II 2016-02-20 14:51:00 Pobierz
FIZJOTERAPIA - studia II stopnia
1. Regulamin Praktyk Fizjoterapia 2016-04-15 14:28:50 Pobierz
2. Oświadczenie o przyjęciu na praktykę zawodową 2015-12-09 11:16:26 Pobierz
3. Efekty kształcenia 2015-12-09 11:17:14 Pobierz
4. Świadectwo odbycia praktyki zawodowej 2015-12-09 11:19:11 Pobierz
5. Dziennik Praktyk - praktyka kliniczna I 2016-02-20 14:42:56 Pobierz
6. Dziennik Praktyk - praktyka kliniczna II 2016-02-20 14:56:35 Pobierz
7. Dziennik Praktyk - praktyka kliniczna III 2016-02-20 14:43:45 Pobierz
8. Dziennik Praktyk - praktyka kliniczna IV 2016-02-20 14:50:05 Pobierz
PRAWO
1. Oświadczenie o przyjęciu na praktykę 2015-12-09 12:21:23 Pobierz
2. Regulamin praktyk 2016-03-04 13:45:57 Pobierz
3. Program praktyk zawodowych 2015-12-09 12:26:23 Pobierz
4. Opinia studenta nt odbytej praktyki zawodowej 2015-12-09 12:26:54 Pobierz
5. Dziennik praktyk zawodowych 2015-12-09 12:27:19 Pobierz
ADMINISTRACJA - studia I stopnia
1. Oświadczenie o przyjęciu na praktykę zawodową 2015-12-09 11:23:09 Pobierz
2. Regulamin praktyk zawodowych 2016-03-04 13:42:57 Pobierz
3. Program praktyk zawodowych dla I roku 2016-03-04 13:38:39 Pobierz
4. Program praktyk zawodowych dla II i III roku 2016-03-04 13:37:57 Pobierz
5. Organizacja praktyk zawodowych 2015-12-09 11:42:41 Pobierz
6. Opinia studenta nt odbytej praktyki zawodowej 2015-12-09 11:43:35 Pobierz
7. Dziennik praktyki zawodowej 2015-12-09 11:44:01 Pobierz
ADMINISTRACJA - studia II stopnia
1. Oświadczenie o przyjęciu na praktykę zawodową 2015-12-09 11:48:00 Pobierz
2. Regulamin praktyk zawodowych 2016-03-08 15:53:42 Pobierz
3. Program praktyk zawodowych 2016-03-08 15:51:31 Pobierz
4. Organizacja praktyki zawodowej - I rok SUM 2015-12-09 11:50:34 Pobierz
5. Organizacja praktyki zawodowej - rok II SUM 2015-12-09 11:51:01 Pobierz
6. Dziennik praktyk zawodowych 2015-12-09 11:52:05 Pobierz
7. Opinia studenta nt odbytej praktyki zawodowej 2015-12-09 11:47:20 Pobierz
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
1. Oświadczenie o przyjęciu na praktykę zawodową 2015-12-09 12:07:21 Pobierz
2. Regulamin praktyk zawodowych 2016-03-04 13:48:39 Pobierz
3. Program praktyk zawodowych I rok 2016-03-04 14:05:31 Pobierz
4. Program praktyk zawodowych II i III rok 2016-03-04 13:55:36 Pobierz
5. Opinia studenta nt odbytej praktyki zawodowej 2015-12-09 12:08:38 Pobierz
6. Komunikat Dziekana II, III rok 2015-12-09 12:09:24 Pobierz
7. Dziennik praktyk zawodowych 2015-12-09 12:09:49 Pobierz
STUDIA PODYPLOMOWE
1. Oświadczenie o przyjęciu na praktykę zawodową 2015-12-09 12:31:20 Pobierz
2. Dziennik praktyk zawodowych 2015-12-09 12:31:53 Pobierz
3. Świadectwo Odbycia Praktyki Zawodowej 2016-04-27 14:02:03 Pobierz
4. Komunikat Dziekana dot. zaliczenia praktyki Dydaktyka j. angielskiego 2016-03-16 12:42:33 Pobierz
nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji