WPISOWE 0 zł

do końca promocji pozostało

Erasmus+

 Erasmus + to program Unii Europejskiej, który obejmuje obszar edukacji, sportu, szkoleń i aktywności zawodowej. Bazuje on na wieloletniej tradycji takich programów jak m.in.: „Uczenie się przez całe życie” (z włączeniem programów sektorowych, takich jak Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa i Edulink.

Program wszedł w życie 1 stycznia 2014 i jego działanie jest zaplanowane do 2020 roku.

Uczestnicy programu to 28 państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państwa spoza Unii Europejskiej: Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Turcja oraz państwa byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii. W większości działań mogą brać udział również państwa partnerskie wobec Unii Europejskiej: Albania, Algieria, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Egipt, Gruzja, Izrael, Jordania, Kosowo, Liban, Mołdawia, Maroko, Palestyna, Rosja, Serbia, Syria, Szwajcaria, Tunezja oraz Ukraina.

W odpowiedzi na strategiczne cele europejskiej polityki (np. Europa 2020), program ma na celu wspieranie rozwoju umiejętności i zwiększanie szans na zatrudnienie jego uczestników a także wzmacnianie partnerstwa między instytucjami edukacyjnymi i biznesowymi oraz stowarzyszeniami pozarządowymi.

Udział Uczelni Wyższych w programie oparty jest na dwóch filarach (tzw. „Akcjach”):

  • Akcja 1: „Mobilność edukacyjna” oznacza przede wszystkim możliwość wyjazdów zagranicznych studentów w celach edukacyjnych. Zwiększona mobilność daje okazję na podjęcie studiów, odbycie stażu lub praktyki, udział w szkoleniach, czy wolontariat przy udziale.
  • Akcja 2: „Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk” ułatwia kadrze akademickiej współpracę międzynarodową, rozwój zawodowy i wymianę dobrych praktyk.

erasmus pl

Overview:

Erasmus + is a EU program which encompasses the areas of education, sport, training and professional activity. It is based on a longstanding tradition of such programs as e.g. “Lifelong Learning” (including its branch-programs: Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius and Grundtvig), “Youth in Action”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa and Edulink.

The program was started on 1st January 2014 and is planned to last until 2020.

The program participants are: 28 member countries of the European Union and non-EU countries such as Iceland, Liechtenstein, Norway, Turkey and countries of the former Republic of Macedonia. Non-EU Partner Countries that can participate in most features of the program are: Albania, Algeria, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Egypt, Georgia, Israel, Jordan, Kosovo, Lebanon, Libya, Moldova, Montenegro, Morocco, Palestine, Russia, Serbia, Syria, Switzerland, Tunisia and Ukraine.

In response to EU’s strategic goals (e.g. Europe 2020), the program is aimed at fostering skills and boosting employability of its participants and enhancing partnership between educational institutions, the business sector and non-governmental organizations.

For Higher Education institutions the participation is based on two pillars (the so-called “Actions”):

  • Action 1: „Educational mobility” offers students a possibility of taking trips for educational purposes. Increased mobility enables students to take up studies, do internship or work placement, participate in trainings and volunteer.
  • Action 2: „Cooperation for innovation and for the exchange of good practices” gives academic staff an opportunity of international co-operation, professional development and good practice exchange.

erasmus en

Biuro współpracy z zagranicą / Akademisches Auslandsamt

Osoba do kontaktu:

DSC00710

Alexandra Spurna

ul. Bułgarska 55, Poznań

Tel.: 0048 616 460 376

international@wspia.pl

wspia nt wagro icbs projekt partnerzy pce mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes ODN Mieszko logo gotowe

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji