Rekrutacja

Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym

 • Staz
  Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym
  Pracodawca: , Poznań
  Termin składania dokumentów: 2018-02-01
  Numer oferty: 223-2017
  Wymagania:

  Firma IGD Consulting Sp. z o.o.  jest instytucją posiadającą akredytację Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na prowadzenie szkoleń zawodowych dla osób zajmujących się opieką na dziećmi w wieku do lat 3. Zgodnie z art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy z dn. 04.02.20111 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz.235) , opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być osoba posiadająca co najmniej wykształcenie średnie oraz przed zatrudnieniem jako opiekun odbyła 280-godzinne szkolenie , z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych. Odbycie naszego szkolenia gwarantuje zdobycie uprawnień zgodnych z  wyżej wymienioną ustawą i umożliwia podjęcie pracy w żłobku lub klubie dziecięcym, a dla pracowników ww. instytucji którzy nie posiadają uprawnień do samodzielnej pracy z dziećmi w wieku do 3 lat, ukończenie szkolenia umożliwia awans zawodowy.

   

  Szkolenie + staż   finansowane z środków unijnych " Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym"

   

  Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku 08:00-16:00,  w Poznaniu przy ul Wojskowej

  Terminy:

  05.02-09.02.2018

  12.02-16.02.2018

  19.02-23.02.2018

  26.02-02.03.2018

  Łączny czas to 200h wykładów plus staż 3 miesięczny( pełny etat 40h tygodniowo) wraz z wypłacanym stypendium stażowym w wyskości 1200zł netto/m-ąc. Warunkiem zaliczenia wykładów jest obecność na minimum 80% zajęć.

   

  Warunki finansowania:

  - osoba bezrobotna

  - osoba Nie zarejestrowana w urzędzie pracy

  -wykształcenie minimum średnie

  -osoba nie ucząca się w trybie stacjonarnym

   

   

  Więcej informacji dla zainteresowanych pod numerem 661 188 169

  Osoba kontaktowa: Klaudia Śmiałek

  IGD Consulting Sp. z o.o.

  ul. Kaczeńcowa 38

  60-175 Poznań

  661 188 169

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji