WPISOWE 0 zł

do końca promocji pozostało

Biuro karier

Zadaniem Biura Karier jest przede wszystkim prowadzenie doradztwa zawodowego, szkoleń, gromadzenie i udostępnianie informacji o rynku pracy a także pośrednictwo pracy. Indywidualne spotkania z doradcami zawodowymi pomagają studentom i absolwentom w wyborze ścieżki kariery, opracowaniu planu działania i sposobów realizacji zamierzonego celu zawodowego. W czasie szkoleń zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu autoprezentacji, opracowania dokumentów aplikacyjnych, różnych metod rekrutacji, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej oraz negocjacji płacowych. Informatory o rynku pracy zawierają zarówno wiadomości dotyczące firm ogólnopolskich i regionalnych oraz ich planów rekrutacyjnych, staży i praktyk zawodowych, wyjazdów zagranicznych jak i informacje o szkoleniach, kursach, szkołach językowych oraz studiach podyplomowych. Biuro Karier również aktywnie poszukuje, klasyfikuje i udostępnia oferty pracy stałej i czasowej.

 

Pracodawcy mogą skorzystać z bogatej bazy danych studentów i absolwentów zlecając selekcje pracowników na określone stanowiska lub też spotkać się bezpośrednio z osobami zainteresowanymi pracą na organizowanych przez Biuro Karier prezentacjach firm na uczelni.

 

 

Do najważniejszych zadań Biura Karier WSPiA należy:

  • Promocja przedsięwzięć adresowanych do społeczności akademickiej oraz Pracodawców.
  • Informacja na temat realizowanych projektów dotyczących rynku pracy, aktywizacji zawodowej Studentów i Absolwentów, poradnictwa zawodowego.
  • Realizowanie w miarę możliwości oraz po uzyskaniu akceptacji władz Uczelni projektów, imprez oraz przedsięwzięć skierowanych do Studentów, Absolwentów i Pracodawców.
  • Promocja Biura Karier WSPiA w środowisku akademickim oraz  Pracodawców Wielkopolski.

 

 

wspia nt icbs projekt partnerzy dublin pce mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji