WPISOWE 0 zł

do końca promocji pozostało

Rekrutacja

Rekrutacja

Formularz rekrutacji na studia prowadzone w siedzibie Uczelni (Poznań) 

-> rekrutacja ON-LINE <-

  

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:

ul. Bułgarska 55

60-320 Poznań

e-mail: rekrutacja@wspia.pl

tel. 61 832 11 79

 

Od dnia 03.07.2017:

poniedziałek - piątek 7.30 - 17.00

sobota 8.00 - 16.00

niedziela 9.00 - 15.00

 

Każdy kto ukończył szkołę średnią i posiada świadectwo dojrzałości może zostać studentem Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu. Liczba punktów zdobyta na maturze z danego przedmiotu nie jest brana pod uwagę podczas rekrutacji w WSPiA. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Wymagane dokumenty:

 

STUDIA I STOPNIA:

 • świadectwo dojrzałości - oryginał (do wglądu) oraz kserokopia

 • kserokopia obu stron dowodu osobistego i oryginał do wglądu (lub inny dokument potwierdzający tożsamość kandydata na studia)

 • wypełniona ankieta osobowa załącznik (powyższy formularz dostępny jest również na miejscu w Dziale Rekrutacji)

 • 3 aktualne fotografie kandydata, zgodne z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych

 • płyta cd ze zdjęciem

 • dwie koperty zaadresowane zwrotnie

 • biała papierowa teczka zamykana na gumkę

 • dokument potwierdzający dane osobowe w przypadku zmiany nazwiska

 • Umowa o naukę - prosimy o wydruk umowy w dwóch egzemplarzach (WZP - pobierz, WNPiS - pobierz)

 

Kandydaci pragnący studiować na kierunkach:

 • Kosmetologia (I stopnia), Fizjoterapia, Ratownictwo Medyczne (studia I stopnia), powinni złożyć zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy

 • Wychowanie Fizyczne, powinni złożyć zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy lub lekarza medycyny sportu

 • podpisana umowa o naukę (Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym uczelnie wyższe zobowiązane są do zawierania pisemnych umów między uczelnią a studentem regulujących warunki płatności. Umowa  o naukę dostępna jest w Dziale Rekrutacji, gdzie następuje jej podpisanie)

 • opłata wpisowa (należy wnieść gotówką w Dziale Rekrutacji przy składaniu dokumentacji lub na konto bankowe - w tytule przelewu : opłata wpisowa, imię i nazwisko)

 

STUDIA II STOPNIA

Poza dokumentami które są wymagane na studia I stopnia kandydaci powinni złożyć:

 • dyplom (oryginał do wglądu) oraz kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych

 • kandydaci przyjęci na studia II stopnia, którzy są absolwentami innych kierunków niż wybrane zobowiązani są do uzupełnienia różnic programowych

 

UMOWA O NAUKĘ - STUDIA PODYPLOMOWE

UMOWA O NAUKĘ - POWTARZANIE PRZEDMIOTU

SKIEROWANIE NA BADANIA KANDYDATA FIZJOTERAPIA

SKIEROWANIE NA BADANIA KANDYDATA PIELĘGNIARSTWO

SKIEROWANIE NA BADANIA KANDYDATA RATOWNICTWO MEDYCZNE 

SKIEROWANIE NA BADANIA KANDYDATA WYCHOWANIE FIZYCZNE 

WARUNKI SKIEROWANIE NA BADANIE LEKARSKIE WZP 

 

Uchwała dotycząca warunków i trybu rekrutacji na rok akademicki 2017/2018:

uchwaa nr 103 2016 2017 1

uchwaa nr 103 2016 2017 2

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji