Rekrutacja

Akredytacja szpitali - skuteczne wdrożenie standardów akredytacyjnych

     CEL STUDIÓW

 

Nabyte podczas studiów kompetencje:

 

•   Teoretyczna i praktyczna wiedza w zakresie implementacji standardów akredytacyjnych

•   Wiedza na temat dobrych praktyk akredytacyjnych prowadzonych przez Centrum Monitorowania Jakości

(tj. Higiena Rąk to Bezpieczna Opieka, Koncyliacje Lekowe, Bezpieczna Chirurgia)

•  Znajomość zagadnień wspierając proces akredytacji tj. planowanie i organizowanie procesu, umiejętność opracowania analiz i przekazywania syntetycznych informacji zwrotnych, komunikacja w procesie akredytacji, budowanie kultury bezpieczeństwa pacjenta, kultury uczenia się na zdarzeniach niepożądanych, komunikacja z pacjentem, komunikacja w obliczu sytuacji kryzysowej

•   Wiedza na temat technicznej strony organizacji procesu akredytacji, przebiegu wizyt akredytacyjnych, kryteriów i zasad oceny szpitali

 

Atuty studiów:

 

•    Autoryzacja programu studiów przez Towarzystwo Promocji Jakości

•    Wiedza teoretyczna wsparta bazą sprawdzonych praktyk 

•    Egzamin kończący studia zatwierdzony przez TPJ

 

ADRESACI

 

•  Dla pracowników szpitali, którzy mają koordynować proces akredytacji w swojej jednostce.

• Dla osób, które swoją przyszłość wiążą z opieką zdrowotną i chcą zdobyć wiedzę  w nowej, dynamicznie rozwijającej się dziedzinie

CZAS TRWANIA

 

Studia podyplomowe trwają 2 semestry

 

 

KOSZTY

 

- 100 zł opłata wpisowa – płatne jednorazowo przed rozpoczęciem studium

- 150 zł opłata za wypromowanie i egzamin dyplomowy

 

Suma czesnego płatnego w ratach

Wysokość raty

3500 zł (10 rat)

350 zł

 

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Uczelnia uruchamia studium po zgłoszeniu się minimalnej liczby uczestników

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji