WPISOWE 0 zł

do końca promocji pozostało

Rekrutacja

Wczesne wspomaganie rozwoju

CEL STUDIÓW

 

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie słuchaczy do organizowania i realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dzieci - wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację dziecka ze spektrum autyzmu oraz dziecka z grupy ryzyka, a także - pomoc i wsparcie udzielane rodzicom, rodzinie oraz placówkom edukacyjnym w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania w zakresie określonym przez indywidualny program wczesnego wspomagania. 

ADRESACI

 

Studia adresowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe w zakresie pedagogiki, pedagogiki specjalnej, fizjoterapii, rehabilitacji ruchowej, terapii pedagogicznej z psychologii lub posiadających kwalifikacje do zajmowania stanowiska logopedy.

 

CZAS TRWANIA

 

Studia podyplomowe trwają 2 semestry.

- 295 godz. dydaktycznych

- 60 godz. Praktyk

 

FORMA ZALICZENIA

 

Projekt zaliczeniowy i obrona projektu

 

KOSZTY

 

- 100 zł opłata wpisowa – płatne jednorazowo przed rozpoczęciem studium

- 150 zł opłata za wypromowanie i egzamin dyplomowy

 

Suma czesnego płatnego w ratach

Wysokość raty

2400 zł (10 rat)

240 zł (każda)

 

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Uczelnia uruchamia studium po zgłoszeniu się minimalnej liczby uczestników.

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji