Rekrutacja

Ubezpieczenia społeczne

   CEL STUDIÓW

Słuchacze studiów zdobędą specjalistyczną wiedzę oraz umiejętności praktyczne z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Poznają zasady koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, rodzaje ubezpieczeń społecznych i świadczeń dla ubezpieczonych, instytucje systemu ubezpieczeń społecznych. Dopełnieniem będzie wiedza z zakresu europejskiego prawa pracy oraz prawa Unii Europejskiej w dziedzinie zabezpieczenia społecznego. Słuchacze zostaną także zaznajomieni z procedurą w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych. Program studiów realizowany jest w formie wykładów i ćwiczeń. Analizie zostaną poddane najważniejsze akty prawa krajowego i międzynarodowego z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, orzecznictwo sądowe oraz poglądy doktryny.

ADRESACI

Studia adresowane są do osób zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji zawodowych w zakresie znajomości regulacji prawnej prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Studia kierowane są do kadry kierowniczej, osób zajmujących się zarządzaniem zasobami ludzkimi, pragnących podjąć zatrudnienie w ZUS, pracowników działów kadr, pracowników finansowo-księgowych.

CZAS TRWANIA I LICZBA GODZIN

 

Studia podyplomowe trwają 2 semestry i obejmują:

- 210 godzin dydaktycznych

 

Przedmioty: Etyka w administracji; Odpowiedzialność prawna urzędnika; Nadzór i kontrola w administracji; Postępowanie administracyjne; Postępowanie egzekucyjne w administracji; Prawo administracyjne; Wybrane zagadnienia prawa cywilnego – zawieranie umów w administracji; Wybrane zagadnienia prawa finansowego; Instytucje i źródła prawa UE; Biznes plan – procedury kredytowe – współpraca z bankiem; Ustrój samorządu terytorialnego, technika prawodawcza i legislacyjna w administracji; Systemy zarządzania jakością: wymagania, interpretacja, dokumentowanie; Audyt jakości; Proces certyfikacji; Psychologiczne aspekty zarządzania jakością – techniki negocjacji i mediacji; Seminarium dyplomowe; Instytucje rynku pracy.

 

KOSZTY

 

- 100 zł opłata wpisowa – płatne jednorazowo przed rozpoczęciem studium

- 150 zł opłata za wypromowanie i egzamin dyplomowy

 

Suma czesnego płatnego w ratach

Wysokość raty

3000 zł (10 rat)

 300 zł

 

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Uczelnia uruchamia studium po zgłoszeniu się minimalnej liczby uczestników

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji