Rekrutacja

Terapia uzależnień

CEL STUDIÓW

 

Celem studiów podyplomowych jest podwyższenie kwalifikacji lub ich nabycie w zakresie wiedzy i umiejętności dotyczących różnych form uzależnień, profilaktyki i terapii osób uzależnionych w aspekcie wiedzy psychologicznej, klinicznej oraz oddziaływań stosowanych w procesie terapii osób uzależnionych i współuzależnionych.

 

ADRESACI

 

Adresatami studiów są osoby, które ukończyły studia licencjackie, lub magisterskie na kierunku psychologia, pedagogika, resocjalizacja, filozofia, socjologia. Są one skierowane do osób pracujących zawodowo w leczeniu i rehabilitacji osób uzależnionych i ich rodzin, bądź zamierzających wykonywać taką pracę.

 

 

CZAS TRWANIA

 

Studia podyplomowe trwają 2 semestry.

- 290 godz. dydaktycznych

- 60 godz. praktyk

 

FORMA ZALICZENIA

 

Projekt zaliczeniowy i obrona projektu

 

KOSZTY

 

- 100 zł opłata wpisowa – płatne jednorazowo przed rozpoczęciem studium

- 150 zł opłata za wypromowanie i egzamin dyplomowy

 

Suma czesnego płatnego w ratach

Wysokość raty

2400 zł (10 rat)

240 zł (każda)

 

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Uczelnia uruchamia studium po zgłoszeniu się minimalnej liczby uczestników.

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji