WPISOWE 0 zł

do końca promocji pozostało

Rekrutacja

Terapia pedagogiczna z socjoterapią

CEL STUDIÓW

 

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy w zakresie prowadzenia zajęć specjalistycznych w ramach ustawowej pomocy psychologiczno–pedagogicznej organizowanej w różnych placówkach kształcenia i leczenia. Program studiów ukierunkowany jest na rozwijanie kompetencji koniecznych do projektowania i realizacji zadań związanych z terapią pedagogiczną i socjoterapią, wspieraniem rozwoju i pomocą dzieciom, młodzieży i ich rodzin.

 

ADRESACI

 

Studia podyplomowe skierowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe magisterskie lub zawodowe z kwalifikacjami nauczycielskimi (głównie nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy szkolni) zainteresowanych uzyskaniem dodatkowych kwalifikacji uprawniających do prowadzenia zajęć z zakresu terapii pedagogicznej i socjoterapii. Uzyskane kwalifikacje umożliwią prowadzenie specjalistycznych zajęć (o charakterze stymulującym i kompensacyjno-korekcyjnym z dziećmi i młodzieżą z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne) w ramach ustawowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizowanej w różnych placówkach leczniczych i oświatowych.

 

 

CZAS TRWANIA I LICZBA GODZIN

 

Studia podyplomowe trwają 3 semestry.

- 350 godz. dydaktycznych

- 180 godz. praktyk (w tym 60 godz. praktyki z zakresu Terapii Pedagogicznej i 120 godz. praktyki z zakresu Socjoterapii)

 

FORMA ZALICZENIA

 

Projekt zaliczeniowy i obrona projektu

 

KOSZTY

 

- 100 zł opłata wpisowa – płatne jednorazowo przed rozpoczęciem studium

- 150 zł opłata za wypromowanie i egzamin dyplomowy

 

Suma czesnego płatnego w ratach

Wysokość raty

4350 zł (15 rat)

290 zł (każda)

 

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Uczelnia uruchamia studium po zgłoszeniu się minimalnej liczby uczestników.

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji