Rekrutacja

Prawo pracy - kadry i płace

     CEL STUDIÓW

 

Przekazanie i pogłębienie wiedzy słuchaczy na temat zagadnień z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy przy uwzględnieniu unormowań wspólnotowych. Wiedza zdobyta podczas studium oparta jest na aktualnym stanie prawnym, uwzględniającym bieżące nowelizacje kodeksu pracy oraz innych aktach prawnych z zakresu prawa pracy, w tym również orzecznictwa sądowego. Program studiów podyplomowych został stworzony z myślą o zdobyciu nie tylko teoretycznej wiedzy na temat aktualnego stanu prawnego, lecz również praktycznych umiejętności właściwego doboru pracowników, kształtowania stosunków międzyludzkich w otoczeniu zawodowym, prowadzenia dokumentacji pracowników oraz organizacji czasu pracy.

ADRESACI

 

Absolwenci studiów pierwszego, drugiego stopnia zainteresowani problematyką prawa pracy, a w szczególności pracodawców, dyrektorów i pracowników działów personalnych (kadr) zarówno z obszaru administracji publicznej jak  i sektora przedsiębiorstw, specjalistów Human Resources oraz innych osób odpowiedzialnych za sprawy kadrowe.

CZAS TRWANIA I LICZBA GODZIN

 

Studia podyplomowe trwają 2 semestry i obejmują:

- 200 godzin dydaktycznych

 

Przedmioty: Prawo pracy; Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi; Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników; Strategie motywacji pracowników; Systemy wynagradzania i zasady naliczania płac; Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz świadczenia socjalne; Instytucje rynku pracy; Metodyka sporządzania dokumentacji kadrowej; Seminarium dyplomowe.

 

KOSZTY

 

- 100 zł opłata wpisowa – płatne jednorazowo przed rozpoczęciem studium

- 150 zł opłata za wypromowanie i egzamin dyplomowy

 

Suma czesnego płatnego w ratach

Wysokość raty

2700 zł (10 rat)

270 zł

 

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Uczelnia uruchamia studium po zgłoszeniu się minimalnej liczby uczestników

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji