Rekrutacja

Polityka obronna i bezpieczeństwo narodowe

     CEL STUDIÓW

 

Program studiów obejmuje wszystkie najważniejsze zagadnienia dotyczące uwarunkowań polityki obronnej państwa oraz zasady działalności związanej z zachowaniem bezpieczeństwa narodowego i postępowania w sytuacjach kryzysowych. Ponadto słuchacze zapoznają się z problematyką gwarancji bezpieczeństwa w krajach NATO i UE, a także form politycznych kontaktów międzynarodowych.

ADRESACI

 

Studia adresowane są do pracowników cywilnych i mundurowych służb, w których istotną rolę odgrywa kierowanie procesami logistycznymi, podejmowane zwłaszcza w zakresie zarządzania kryzysem i sytuacjami zagrożenia bezpieczeństwa.

CZAS TRWANIA I LICZBA GODZIN

 

Studia podyplomowe trwają 2 semestry i obejmują:

- 232 godzin dydaktycznych

 

Przedmioty: Polityka bezpieczeństwa; Strategia bezpieczeństwa; Geografia bezpieczeństwa narodowego; Elementy prawa międzynarodowego, Zarządzanie kryzysowe; Wojskowa organizacja ochrony i obrony narodowej; Powszechna obrona narodowa; Współczesne problemy NATO i UE; Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa Polski w XXI wieku; Logistyka w sytuacjach kryzysowych; Komunikacja społeczna; Protokół dyplomatyczny i savoir vivre; Seminarium dyplomowe.

 

KOSZTY

 

- 100 zł opłata wpisowa – płatne jednorazowo przed rozpoczęciem studium

- 150 zł opłata za wypromowanie i egzamin dyplomowy

 

Suma czesnego płatnego w ratach

Wysokość raty

3700 zł (10 rat)

370 zł

 

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Uczelnia uruchamia studium po zgłoszeniu się minimalnej liczby uczestników

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji