WPISOWE 0 zł

do końca promocji pozostało

Rekrutacja

Logopedia

   

CEL STUDIÓW

 

Celem studium podyplomowego jest nabycie profesjonalnej wiedzy z zakresu normy i patologii używania języka oraz nabycie umiejętności wdrażania działań profilaktycznych, diagnozowania zaburzeń komunikacji oraz prowadzenie terapii logopedycznej, ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń artykulacyjnych i fonacyjnych.

 

ADRESACI

 

Studium przeznaczone jest dla absolwentów studiów magisterskich z pedagogiki i/lub psychologii zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji do wykonywania zawodu logopedy.

Przed rozpoczęciem nauki słuchacz zobowiązany jest przedłożyć wraz z wymaganymi dokumentami zaświadczenie od logopedy lub foniatry o braku wady wymowy.

 

 

CZAS TRWANIA I LICZBA GODZIN

 

Studia podyplomowe trwają 4 semestry i obejmują:

 

- 600 godz. dydaktycznych

- 80 godz. praktyk

 

FORMA ZALICZENIA

 

Projekt zaliczeniowy i obrona projektu

 

KOSZTY

 

- 100 zł opłata wpisowa – płatne jednorazowo przed rozpoczęciem studium

- 150 zł opłata za wypromowanie i egzamin dyplomowy

 

Suma czesnego płatnego w ratach

Wysokość raty

 5000 zł (20 rat)

250 zł (każda)

 

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Uczelnia uruchamia studium po zgłoszeniu się minimalnej liczby uczestników.

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji