Rekrutacja

Logistyka bezpieczeństwa stanów kryzysowych

     CEL STUDIÓW

 

Słuchacze studiów poznają zasady działalności logistycznej, zadania logistyczne, istotę podejścia systemowego, sieciowego i procesowego w logistyce, zasady sterowania przepływami zasobów i towarzyszącymi im informacjami, a także istotę procesów logistycznych w zakresie realizacji zadań bezpieczeństwa narodowego oraz zarządzania sytuacją kryzysową.

ADRESACI

 

Studia adresowane są do pracowników cywilnych i mundurowych służb, w których istotną rolę odgrywa kierowanie procesami logistycznymi, podejmowane zwłaszcza w zakresie zarządzania kryzysem i sytuacjami zagrożenia bezpieczeństwa.

CZAS TRWANIA I LICZBA GODZIN

 

Studia podyplomowe trwają 2 semestry i obejmują:

- 210 godzin dydaktycznych

 

Przedmioty: Zarządzanie kryzysowe; Logistyka zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji; System bezpieczeństwa narodowego, Strategia i polityka bezpieczeństwa; Prawne podstawy bezpieczeństwa; Zarządzanie transportem; Zarządzanie strategiczne; Zarządzanie informacją w sytuacjach kryzysowych; Logistyka wojskowa; Współczesne wyzwania logistyki wojskowej; Logistyka w sytuacjach kryzysowych; Komunikacja społeczna, Zarządzanie projektami; Seminarium dyplomowe.

 

KOSZTY

 

- 100 zł opłata wpisowa – płatne jednorazowo przed rozpoczęciem studium

- 150 zł opłata za wypromowanie i egzamin dyplomowy

 

Suma czesnego płatnego w ratach

Wysokość raty

2000 zł (10 rat)

200 zł

 

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Uczelnia uruchamia studium po zgłoszeniu się minimalnej liczby uczestników

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji