WPISOWE 0 zł

do końca promocji pozostało

Rekrutacja

Kwalifikacje nauczycielskie z przygotowaniem pedagogicznym

CEL STUDIÓW

 

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie osób z wyższym wykształceniem, którzy nie posiadają kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela. Ukończenie studium warunkuje uzyskanie odpowiednich kwalifikacji nauczycielskich wraz z przygotowaniem pedagogicznym na pierwszym, drugim, trzecim i czwartym etapie edukacyjnym (zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 r.)

ADRESACI

 

Studium kierowane jest dla absolwentów studiów licencjackich i magisterskich, którzy nie posiadają kwalifikacji nauczycielskich.

CZAS TRWANIA I LICZBA GODZIN

 

Studia podyplomowe trwają 3 semestry i obejmują:

- 290 godzin dydaktycznych

- 150 godzin praktyki

 

 

FORMA ZALICZENIA

 

Projekt zaliczeniowy i obrona projektu

 

 

KOSZTY

 

- 100 zł opłata wpisowa – płatne jednorazowo przed rozpoczęciem studium

- 150 zł opłata za wypromowanie i egzamin dyplomowy

 

Suma czesnego płatnego w ratach

Wysokość raty

3900 zł (15 rat)

260 zł (każda)

 

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Uczelnia uruchamia studium po zgłoszeniu się minimalnej liczby uczestników.

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji