WPISOWE 0 zł

do końca promocji pozostało

Rekrutacja

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

CEL STUDIÓW

 

Celem studium jest przygotowanie słuchaczy do pracy w charakterze nauczyciela wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego. Słuchacz studiów uzyska wszechstronną i profesjonalną wiedzę oraz umiejętności i kompetencje, które umożliwią mu podjęcie pracy w przedszkolu, oddziałach przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach, w szkole podstawowej na poziomie klas I-III oraz innych jednostkach opieki wychowawczej zajmujących się dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

 

ADRESACI

 

Uczestnikami studium mogą być absolwenci studiów licencjackich i magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje nauczycielskie. Ponadto słuchaczami mogą być osoby zatrudnione w placówkach oświatowych, którzy nie posiadają uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolu i klasach I-III, a także dla osoby planujące pracę w tym zawodzie, chcących uzyskać odpowiednie kwalifikacje.

 

CZAS TRWANIA I LICZBA GODZIN

 

Studia podyplomowe trwają 3 semestry i obejmują:

- 365 godzin dydaktycznych

- 160 godzin praktyki (w tym 80 godz. w przedszkolu i 80 godz. w klasach I-III)

 

 

FORMA ZALICZENIA

 

Projekt zaliczeniowy i obrona projektu

 

 

KOSZTY

 

- 100 zł opłata wpisowa – płatne jednorazowo przed rozpoczęciem studium

- 150 zł opłata za wypromowanie i egzamin dyplomowy

 

Suma czesnego płatnego w ratach

Wysokość raty

4350 zł (15 rat)

290 zł

 

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Uczelnia uruchamia studium po zgłoszeniu się minimalnej liczby uczestników.

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji