WPISOWE 0 zł

do końca promocji pozostało

Rekrutacja

Dydaktyka języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

CEL STUDIÓW

 

Celem studiów jest przygotowanie do nauczania języka angielskiego w przedszkolu oraz w klasach I-III. Program obejmuje praktyczną naukę języka angielskiego na poziomie dostosowanym do poziomu słuchaczy oraz zajęcia z dydaktyki wczesnoszkolnej języka angielskiego, uzupełnione o blok przedmiotów ogólnopedagogicznych

i filologicznych.

ADRESACI

 

Oferta skierowana jest do absolwentów wyższych uczelni posiadających tytuł licencjata, inżyniera lub magistra, wszystkich zainteresowanych tematyką nauczania języka angielskiego dzieci na poziomie przedszkolnym

i wczesnoszkolnym.

CZAS TRWANIA I LICZBA GODZIN

Studia podyplomowe trwają 2 semestry, jeśli słuchacz posiada kwalifikacje nauczycielskie. Dla słuchaczy nieposiadających kwalifikacji nauczycielskich studium wydłużone jest o 1 semestr i trwa 3 semestry.

 

Dydaktyka języka angielskiego bez kwalifikacji nauczycielskich:

- 270 godz.

- 60 godz. praktyk zawodowych

Dydaktyka języka angielskiego z kwalifikacjami nauczycielskimi:

- 350 godz.

- 150 godz. praktyk  

FORMA ZALICZENIA

 

Projekt zaliczeniowy i obrona projektu

 

KOSZTY

 

- 100 zł opłata wpisowa – płatne jednorazowo przed rozpoczęciem studium

- 150 zł opłata za wypromowanie i egzamin dyplomowy

 

Suma czesnego płatnego w ratach

Wysokość raty

2400 zł (10 rat)

240 zł (każda)

4350 zł (15 rat)

290 zł (każda)*

*cena obowiązuje słuchacza bez kwalifikacji nauczycielskich

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Uczelnia uruchamia studium po zgłoszeniu się minimalnej liczby uczestników.

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji