WPISOWE 0 zł

do końca promocji pozostało

Rekrutacja

Prawo - jednolite studia magisterskie

Kształcenie na kierunku Prawo – studia jednolite magisterskie trwa dziesięć semestrów (pięć lat)i kończy się napisaniem pracy dyplomowej (magisterskiej) i egzaminem dyplomowym. Absolwent otrzymuje przygotowanie i kwalifikacje niezbędne do pracy w organach sprawiedliwości, policji, instytucjach publicznych, w administracji rządowej i samorządowej, jak również w instytucjach Unii Europejskiej. Absolwenci są przygotowani do pracy w placówkach dyplomatycznych i konsularnych. Realizowany program studiów przygotowuje studenta do podjęcia wszystkich rodzajów aplikacji koniecznych do wykonywania zawodów prawniczych (sądowej, prokuratorskiej, adwokackiej, radcowskiej, notarialnej, komorniczej, referendarskiej). Absolwent tego kierunku uzyskuje tytuł magistra w dziedzinie prawa.

Wydział NAUK PRAWNYCH I SPOŁECZNYCH WSPiA im. Mieszka I organizuje kursy przygotowujące absolwentów do egzaminów  na aplikacje! 

Fotolia 90082540 SZajęcia prowadzą wybitni przedstawiciele nauki i praktycy. Zdobytą na zajęciach wiedzę teoretyczną studenci pogłębiają poprzez realizację studenckich praktyk zawodowych między innymi w organach administracji rządowej i samorządowej, jednostkach organizacyjnych wymiaru sprawiedliwości, kancelariach adwokackich, radcowskich, komorniczych i notarialnych.

NOWOŚĆ - specjalności 

Student kierunku Prawo ma możliwość dodatkowego pogłębienia wiedzy już podczas studiów i wyspecjalizowania się w zakresie prawa europejskiego, prawa procesowego oraz prawa gospodarczego, dzięki specjalnie przygotowanym modułom dotyczącym ww. dziedzin prawa.

Perspektywy zawodowe:

Absolwent jest przygotowany do pracy na stanowiskach wyższego szczebla w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych. Może ubiegać się o przyjęcie na aplikacje prawnicze.

wspia nt wagro icbs pce mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes ODN Mieszko logo gotowe

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji