WPISOWE 0 zł

do końca promocji pozostało

Rekrutacja

Administracja

Kształcenie na kierunku Administracja – studia II stopnia trwa cztery semestry (dwa lata) i kończy się napisaniem pracy dyplomowej (magisterskiej) oraz egzaminem dyplomowym. Studia dla absolwentów kierunku Administracja wszystkich specjalności oraz dla absolwentów innych kierunków, z koniecznością wyrównania kierunkowego według wymogów ustawowych. Absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach III stopnia – doktoranckich.

SPECJALNOŚCI:

AUDYT WEWNĘTRZNY

Specjalność skierowana jest przede wszystkim do osób zainteresowanych pracą w charakterze specjalistów działów audytu wewnętrznego. funkcjonujących w organach administracji publicznej, organach podatkowych, ZUS, w jednostkach budżetowych, uczelniach publicznych, Samodzielnych Publicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej i innych jednostkach. Specjalność przygotowuje do ubiegania się o uprawnienia audytora wewnętrznego.

UBEZPIECZENIA W GOSPODARCE

Specjalność ta przeznaczona jest dla osób zainteresowanych pracą w sektorze ubezpieczeń. Umożliwia przygotowanie do wymaganych przez Komisję Nadzoru Finansowego egzaminów na agenta ubezpieczeniowego, a po zdobyciu odpowiedniego doświadczenia także uzyskania kwalifikacji do wykonywania zawodu brokera ubezpieczeniowego. 

ZARZĄDZANIE KADRAMI W ADMINISTRACJI

Specjalność ta zainteresuje osoby pragnące wzbogacić swoje umiejętności o kompetencje w zakresie doboru zasobów ludzkich, które mogą być wykorzystane w działach kadr szeroko pojętej administracji

ADMINISTRACJA PUBLICZNA W SYSTEMIE ORGANÓW OCHRONY PRAWNEJ

W ramach tej specjalności student pozna system służby cywilnej, kształtowanie wizerunku urzędnika, prawo unijne oraz zasady współpracy organów wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych. Studia kształcą wysoko wykwalifikowaną kadrę urzędniczą do realizacji zadań z zakresu administracji państwowej i samorządowej.

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY

W ramach tej specjalności studenci zapoznają się z systemem bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce oraz w Unii Europejskiej. Student jest przygotowany do pracy w strukturach zaangażowanych w zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

ADMINISTRACJA W WYMIARZE SPRAWIEDLIWOŚCI

Kształcenie na tej specjalności przeznaczone jest dla osób pracujących w administracji wymiaru sprawiedliwości  bądź pretendujących do pracy w tej sferze.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Absolwent studiów II stopnia na kierunku Administracja będzie mógł ubiegać się o pracę między innymi w administracji rządowej i samorządowej, sądach, prokuraturze, kancelariach adwokackich, radcowskich, notarialnych, komorniczych, strukturach zaangażowanych w zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego, organach podatkowych, ZUS, jednostkach budżetowych, uczelniach publicznych, Samodzielnych Publicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej oraz firmach ubezpieczeniowych

wspia nt wagro icbs pce mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes ODN Mieszko logo gotowe

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji