WPISOWE 0 zł

do końca promocji pozostało

Rekrutacja

Ratownictwo medyczne

Kształcenie na kierunku Ratownictwo Medyczne – studia I stopnia trwa sześć semestrów (trzy lata) i kończy się napisaniem pracy dyplomowej (licencjackiej) oraz egzaminem dyplomowym. Absolwent studiów kierunku Ratownictwo Medyczne posiada wiedzę specjalistyczną i umiejętności z zakresu nauk medycznych, w szczególności medycznych czynności ratunkowych wykonywanych w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego u dzieci i dorosłych.

FOT 8737

umiejętności:

W trakcie nauki studenci będą nabywali umiejętności:

oceny stanu pacjenta, układania pacjenta w pozycji właściwej dla stanu pacjenta lub odniesionych obrażeń, prowadzenia podstawowej i zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dorosłych i dzieci, bez-przyrządowego i przyrządowego przywracania drożności dróg oddechowych, wykonywania defibrylacji ręcznej i zautomatyzowanej, monitorowania czynności układu oddechowego i krążenia, stosowania tlenoterapii biernej, wykonywania kaniulacji żył obwodowych kończyn górnych i dolnych, żyły szyjnej zewnętrznej, podawania leków drogą dożylną, domięśniową, podskórną, doustną, wziewną i doszpikową, odbarczania odmy prężnej drogą nakłucia jamy opłucnowej, opatrywania ran i tamowania krwotoków, unieruchamiania złamań, zwichnięć i skręceń kręgosłupa ze szczególnym uwzględnieniem odcinka szyjnego, wykonywania dojścia doszpikowego, segregacji medycznej, ewakuacji z miejsca zdarzenia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, przygotowania pacjenta i opieki medycznej podczas transportu, posługiwania się specjalistycznym sprzętem medycznym, 

DSC01902

wsparcia psychicznego osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.Zajęcia praktyczne odbywają się w specjalistycznych pracowniach na terenie uczelni oraz w wyspecjalizowanych placówkach klinicznych. Podczas studiów realizowane są także praktyki zawodowe w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, Stacji Pogotowia Ratunkowego i Państwowej Straży Pożarnej. W trakcie studiów odbywają się dwa zgrupowania szkoleniowe, podczas których studenci nabywają umiejętności m.in. z zakresu: podstawowych umiejętności jazdy na nartach, ratownictwa wodnego i górskiego

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Absolwent będzie przygotowany do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym w szpitalnych oddziałach ratunkowych, zespołach ratownictwa medycznego, specjalistycznych służbach ratowniczych, działających w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego, Centrum Powiadamiania Ratunkowego, Centrach Zarządzania Kryzysowego strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego; w charakterze instruktora pierwszej pomocy w: szkołach, jednostkach straży pożarnej, jednostkach współpracującycz systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego i zakładach pracy o dużym ryzyku wypadkowości, służbach zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy; w charakterze koordynatora medycznego przy zabezpieczeniu imprez masowych. Absolwenci będą przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia.

FOT 8731

wspia nt wagro icbs pce mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes ODN Mieszko logo gotowe

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji