WPISOWE 0 zł

do końca promocji pozostało

Rekrutacja

Pielęgniarstwo

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu w roku 2016 rozpocznie kształcenie na kierunku Pielęgniarstwo o profilu praktycznym. Poprzez odpowiedni dobór zajęć dydaktycznych absolwent kierunku będzie w pełni przygotowany do wykonywanego zawodu.

Proces kształcenia prowadzony będzie w formie: wykładów połączonych z prezentacjami multimedialnymi, ćwiczeń praktycznych i praktyk zawodowych. Zajęcia prowadzone będą przez wysokiej klasy instruktorów nauki zawodu. Odbędą się one w przygotowanych specjalnie do tego celu salach dydaktycznych, wyposażonych w sprzęt niezbędny do treningu umiejętności praktycznych (fantomy medyczne, sprzęt medyczny jednorazowego użytku oraz sprzęt medyczny służący do badań i wspomagający proces leczenia).

Podczas nauki student pozna specjalistyczne słownictwo w języku angielskim i niemieckim.

Uczelnia zapewnia dostosowanie procesu nauczania do aktualnych potrzeb rynku pracy oraz wymogów zgodnych ze standardami przyjętymi w Unii Europejskiej dotyczących kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Absolwent będzie przygotowany do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej: szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, domach opieki społecznej, a także ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej.

wspia nt wagro icbs pce mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes ODN Mieszko logo gotowe

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji