WPISOWE 0 zł

do końca promocji pozostało

Pielęgniarstwo

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu w roku 2016 rozpocznie kształcenie na kierunku Pielęgniarstwo o profilu praktycznym. Poprzez odpowiedni dobór zajęć dydaktycznych absolwent kierunku będzie w pełni przygotowany do wykonywanego zawodu.

Proces kształcenia prowadzony będzie w formie: wykładów połączonych z prezentacjami multimedialnymi, ćwiczeń praktycznych i praktyk zawodowych. Zajęcia prowadzone będą przez wysokiej klasy instruktorów nauki zawodu. Odbędą się one w przygotowanych specjalnie do tego celu salach dydaktycznych, wyposażonych w sprzęt niezbędny do treningu umiejętności praktycznych (fantomy medyczne, sprzęt medyczny jednorazowego użytku oraz sprzęt medyczny służący do badań i wspomagający proces leczenia).

Podczas nauki student pozna specjalistyczne słownictwo w języku angielskim i niemieckim.

Uczelnia zapewnia dostosowanie procesu nauczania do aktualnych potrzeb rynku pracy oraz wymogów zgodnych ze standardami przyjętymi w Unii Europejskiej dotyczących kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Absolwent będzie przygotowany do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej: szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, domach opieki społecznej, a także ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej.

wspia nt icbs projekt partnerzy dublin pce mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji