WPISOWE 0 zł

do końca promocji pozostało

Filologia z kwalifikacjami nauczycielskimi (angielska, germańska)

Kształcenie na kierunku Filologia – studia I stopnia trwa sześć semestrów (trzy lata) i kończy się napisaniem pracy dyplomowej (licencjackiej) oraz egzaminem dyplomowym. Studenci studiów filologicznych nauczą się między innymi fonetyki, gramatyki, czytania i pisania w wybranym języku obcym. Praktyczna znajomość języka będzie uzupełniona wiedzą o literaturze, historii i kulturze kraju języka specjalności oraz o inne przedmioty ogólnofilologiczne.

Zdobyta wiedza praktyczna z wybranego języka obcego (angielskiego lub niemieckiego), wiedza o kulturze, literaturze, historii (krajów anglojęzycznych lub niemieckojęzycznych) pozwoli naszym absolwentom na podjęcie pracy w różnych placówkach związanych z turystyką, ze środkami masowego przekazu, z sektorem usług, gdzie wymagana jest dobra znajomość języka obcego. Zajęcia na filologii prowadzą doświadczeni filolodzy (angliści i germaniści), wśród których jest wielu wybitnych profesorów i doktorów.

FILOLOGIA ANGIELSKA

• Praktyczna nauka języka angielskiego

• PNJA-konwersacja i czytanie

• PNJA-gramatyka praktyczna

• PNJA-fonetykaPNJA-język pisany

• Wstęp do językoznawstwa

• Wstęp do literaturoznawstwa

• Historia literatury angielskiej

• Historia literatury amerykańskiej

• Gramatyka opisowa

• Gramatyka kontrastywna

• Historia języka angielskiego

• Kultura angielskiego obszaru językowego

• Historia Wielkiej Brytanii i USA

• Metodyka nauczania języka specjalności

FILOLOGIA GERMAŃSKA

• Praktyczna nauka języka niemieckiego

• PNJA-konwersacja i czytanie

• PNJA-gramatyka praktyczna

• PNJA-fonetyka

• PNJA-język pisany

• Wstęp do językoznawstwa

• Wstęp do literaturoznawstwa

• Historia literatury niemieckiej

• Gramatyka opisowa

• Gramatyka kontrastywna

• Historia języka niemieckiego

• Kultura niemieckiego obszaru językowego

• Historia Niemiec

• Metodyka nauczania języka specjalności

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Zdobyta wiedza praktyczna z wybranego języka obcego pozwoli naszym absolwentom na podjęcie pracy w różnych placówkach związanych z turystyką, ze środkami masowego przekazu i sektorem usług. Po trzyletnich studiach I stopnia absolwenci będą przygotowani do pracy w charakterze nauczyciela języka obcego w szkole podstawowej oraz przedszkolu. W tym celu zostaną oni wyposażeni w stosowną wiedzę pedagogiczną, psychologiczną oraz metodyczną. Specyfikę zawodu nauczyciela przybliżą im praktyki odbywane w szkołach.

wspia nt icbs projekt partnerzy dublin pce mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji