WPISOWE 0 zł

do końca promocji pozostało

Rekrutacja

Filologia z kwalifikacjami nauczycielskimi (angielska, germańska)

Kształcenie na kierunku Filologia – studia I stopnia trwa sześć semestrów (trzy lata) i kończy się napisaniem pracy dyplomowej (licencjackiej) oraz egzaminem dyplomowym. Studenci studiów filologicznych nauczą się między innymi fonetyki, gramatyki, czytania i pisania w wybranym języku obcym. Praktyczna znajomość języka będzie uzupełniona wiedzą o literaturze, historii i kulturze kraju języka specjalności oraz o inne przedmioty ogólnofilologiczne.

Zdobyta wiedza praktyczna z wybranego języka obcego (angielskiego lub niemieckiego), wiedza o kulturze, literaturze, historii (krajów anglojęzycznych lub niemieckojęzycznych) pozwoli naszym absolwentom na podjęcie pracy w różnych placówkach związanych z turystyką, ze środkami masowego przekazu, z sektorem usług, gdzie wymagana jest dobra znajomość języka obcego. Zajęcia na filologii prowadzą doświadczeni filolodzy (angliści i germaniści), wśród których jest wielu wybitnych profesorów i doktorów.

FILOLOGIA ANGIELSKA

• Praktyczna nauka języka angielskiego

• PNJA-konwersacja i czytanie

• PNJA-gramatyka praktyczna

• PNJA-fonetykaPNJA-język pisany

• Wstęp do językoznawstwa

• Wstęp do literaturoznawstwa

• Historia literatury angielskiej

• Historia literatury amerykańskiej

• Gramatyka opisowa

• Gramatyka kontrastywna

• Historia języka angielskiego

• Kultura angielskiego obszaru językowego

• Historia Wielkiej Brytanii i USA

• Metodyka nauczania języka specjalności

FILOLOGIA GERMAŃSKA

• Praktyczna nauka języka niemieckiego

• PNJA-konwersacja i czytanie

• PNJA-gramatyka praktyczna

• PNJA-fonetyka

• PNJA-język pisany

• Wstęp do językoznawstwa

• Wstęp do literaturoznawstwa

• Historia literatury niemieckiej

• Gramatyka opisowa

• Gramatyka kontrastywna

• Historia języka niemieckiego

• Kultura niemieckiego obszaru językowego

• Historia Niemiec

• Metodyka nauczania języka specjalności

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Zdobyta wiedza praktyczna z wybranego języka obcego pozwoli naszym absolwentom na podjęcie pracy w różnych placówkach związanych z turystyką, ze środkami masowego przekazu i sektorem usług. Po trzyletnich studiach I stopnia absolwenci będą przygotowani do pracy w charakterze nauczyciela języka obcego w szkole podstawowej oraz przedszkolu. W tym celu zostaną oni wyposażeni w stosowną wiedzę pedagogiczną, psychologiczną oraz metodyczną. Specyfikę zawodu nauczyciela przybliżą im praktyki odbywane w szkołach.

wspia nt wagro icbs pce mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes ODN Mieszko logo gotowe

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji