Rekrutacja

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Kształcenie na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne trwa sześć semestrów (trzy lata) i kończy się napisaniem pracy dyplomowej (licencjackiej) i egzaminem dyplomowym. Kierunek ten przygotowuje specjalistów z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i przeznaczony jest dla osób, które chcą swoją przyszłość związać z pracą w strukturach i instytucjach mających wpływ na szeroko pojęte bezpieczeństwo.

Współpracujemy z Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie.

DSC02589

SPECJALNOŚCI:

SŁUŻBY OCHRONY PORZĄDKU PUBLICZNEGO

Student zapozna się z aspektami negocjacji i mediacji w sytuacjach zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego, w tym ze zjawiskami współczesnego terroryzmu.

DETEKTYWISTYKA

Absolwent tej specjalności pozna podstawy prawne i zasady wykonywania usług detektywistycznych oraz możliwości wykorzystania środków techniki detektywistycznej podczas realizacji zleceń. Zakres specjalności przygotowuje do egzaminu państwowego na licencję detektywa.

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Podczas studiów student zapozna się z rodzajami zagrożeń i sposobami ich identyfikowania. Pozna funkcjonowanie i organizację centrum zarządzania kryzysowego oraz system ochrony i ratownictwa ludności.

SPECJALNOŚĆ POLICYJNA – NOWOŚĆ

Absolwent będzie przygotowany do policyjnego egzaminu sprawności fizycznej. Ponadto celem studiów jest pomoc w przygotowaniu psychologicznym, która może ułatwić przejście przez trudne procedury rekrutacyjne studentom aplikującym do pracy w Policji.

BEZPIECZEŃSTWO I OBSŁUGA PASAŻERÓW W TRANSPORCIE LOTNICZYM – NOWOŚĆ

Specjalność umożliwia uzyskanie praktycznych umiejętności i poznanie nowoczesnych metod związanych z bezpieczeństwem i obsługą pasażerów w transporcie lotniczym.

JAKO STEWARDESSA/STEWARD UZYSKASZ

• wiedzę teoretyczna z zakresu prawa lotniczego i organizacji linii lotniczych

• praktyczne umiejętności obsługi pasażerów na pokładzie samolotów

• wyższy poziom posługiwania się językiem angielskim

• trening interpersonalny w zarządzaniu personelem pokładowym

• umiejętność pływania

• poznanie technik stosowanych w kosmetologii

• rekomendacje Uczelni w rekrutacji dla najlepszych światowych linii lotniczych

JAKO PILOT-NAWIGATOR BEZZAŁOGOWEGO DRONA UZYSKASZ

• wiedzę teoretyczna z zakresu prawa lotniczego, bezpieczeństwa i budowy wielowirnikowców

• umiejętności praktyczne zdobyte pod czujnym okiem instruktora

• doświadczenie w pilotowaniu profesjonalnego Hexacoptera oraz Octocoptera

• materiały szkoleniowe potrzebne do egzaminu teoretycznego

• dokumenty potrzebne do egzaminu oraz wydania świadectwa kwalifikacji ULC

• świadectwo ukończenia kursu

• praktyki zawodowe w jednostkach wojska, policji, straży

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Absolwent studiów I stopnia kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne będzie mógł ubiegać się o pracę między innymi w administracji rządowej i samorządowej, sądach, prokuraturze, policji, w służbach obsługi pasażerów w transporcie lotniczym, jak i firmach ubezpieczeniowych

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji