WPISOWE 0 zł

do końca promocji pozostało

Rekrutacja

Pomoc rekonwersyjna dla żołnierzy

Kto może ubiegać się o pomoc rekonwersyjną?

 

- żołnierz po zakończeniu służby, w okresie 2 lat od daty jej zakończenia

- żołnierz w trakcie służby, planujący jej zakończenie w ciągu 2 lat- małżonkowie i dzieci żołnierzy którzy zginęli w trakcie wykonywania obowiązków służbowych lub żołnierzy którzy zakończyli służbę wojskową z przyczyn zdrowotnych w związku z wypadkiem lub chorobą związaną z wykonywaniem służby

 

Co zrobić aby uzyskać pomoc rekonwersyjną?

 

KROK 1. wybierz kierunek który chcesz studiować w WSPiA i pobierz z Działu Rekrutacji zaświadczenie o uprawnieniu uczelni do prowadzenia studiów (zaświadczenie to dołączysz do wniosku o pomoc rekonwersyjną) - aby dowiedzieć się więcej o uczelni i jej ofercie dydaktycznej przejdź do działu „O UCZELNI”- wykaz niezbędnych dokumentów które składają kandydaci na studia oraz kontakt znajdziesz w zakładce „DZIAŁ REKRUTACJI”- opłaty za studia znajdziesz w zakładce „OPŁATY”

 

KROK 2. złóż wniosek adresowany do Dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego  - żołnierze którzy zakończyli służbę oraz uprawnieni członkowie rodzin żołnierzy powinni złożyć wniosek w Wojskowej Komendzie Uzupełnień lub w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym odpowiednim do miejsca zamieszkania - żołnierze którzy pełnią służbę powinni złożyć wniosek za pośrednictwem dowódcy jednostki

 

Wniosek powinien być zaadresowany do Dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego właściwego dla miejsca zamieszkania ubiegającego się o pomoc rekonwersyjną. Dla osób zamieszkałych na terenie województwa wielkopolskiego oraz kujawsko-pomorskiego właściwe Wojskowe Biuro Emerytalne mieści się pod adresem: 85-915 Bydgoszcz,ul. Zygmunta Augusta 20a, Tel.: (52) 378-51-21Fax: (52) 378-51-11

Pozostałe Wojskowe Biura Emerytalne uprawnione do udzielania pomocy rekonwersyjnej są w:- Gdańsku- Krakowie- Lublinie- Olsztynie- Szczecinie- Warszawie- Wrocławiu

Do wniosku należy dołączyć: Żołnierze zawodowi - zaświadczenie, które otrzymałeś w Dziale Rekrutacji WSPiA. - dokument określający termin zwolnienia z zawodowej służby wojskowej albo oświadczenie żołnierza o planowanym zamiarze zwolnienia z zawodowej służby wojskowej - zgodę dowódcy jednostki wojskowej na odbycie przekwalifikowania zawodowego - zaświadczenie dowódcy jednostki wojskowej o posiadanej przez żołnierza wysłudze lat zawodowej służby wojskowejByli żołnierze zawodowi - zaświadczenie, które otrzymałeś w Dziale Rekrutacji WSPiA - decyzję o zwolnieniu ze służby wojskowej  lub decyzję o przyznaniu świadczeń odszkodowawczych z tytułu wypadku lub choroby pozostających w związku z pełnieniem służby wojskowej poza granicami państwa - dokument potwierdzający posiadaną przez żołnierza wysługę lat zawodowej służby wojskowej

Małżonek żołnierza - zaświadczenie, które otrzymałeś w Dziale Rekrutacji WSPiA - skrócony odpis aktu małżeńskiego - dokument potwierdzający zaginięcie lub śmierć żołnierza zawodowego w związku z wykonywaniem zadań służbowych

 

 

Dzieci żołnierza lub ich prawni opiekunowie- zaświadczenie, które otrzymałeś w Dziale Rekrutacji WSPiA - skrócony odpis aktu urodzenia - dokument potwierdzający zaginięcie lub śmierć żołnierza zawodowego w związku z wykonywaniem zadań służbowych

Dzieci żołnierza w wieku od 18 do 25 lat- zaświadczenie, które otrzymałeś w Dziale Rekrutacji WSPiA - skrócony odpis aktu urodzenia - dokument potwierdzający zaginięcie lub śmierć żołnierza zawodowego w związku z wykonywaniem zadań służbowych - oświadczenie o stanie cywilnym - zaświadczenie o pobieraniu nauki - ewentualne orzeczenie o niepełnosprawności

 

 

KROK 3. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji o pomocy rekonwersyjnej złóż komplet dokumentów wymaganych w Dziale Rekrutacji WSPiA wraz z oryginałem decyzji wydanej przez Wojskowe Biuro Emerytalne

 

KROK 4. Rozpocznij studia i zdobywaj klucze do sukcesu!

 

Adresy i telefony instytucji zajmujących się rekonwersją kadr.- http://www.mon.gov.pl/pl/strona/20

 

Zobacz także:- Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 czerwca 2011 r.

 

Pliki do pobrania:

- wniosek o pomoc rekonwersyjną do Dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego

wspia nt icbs projekt partnerzy dublin pce mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes odn logo 1

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji