WPISOWE 0 zł

do końca promocji pozostało

Założenia programowe

Założenia programowe NAUKOWO - BADAWCZEJ AKADEMII PEDAGOGIUM

Uczestników podyplomowego studium doktoranckiego w zakresie doskonalenia kompetencji naukowo – badawczych w pedagogice obowiązuje:

  • Udział w zajęciach określonych planem studiów.
  • Realizacja 150 godzin dydaktycznych praktyk, w tym:
  • 75 godzin zajęć dydaktycznych, realizowanych w Pedagogium lub za zgodą kierownika studiów podyplomowych w innej jednostce naukowo-dydaktycznej;
  • 75 godzin praktyk obejmujących wystąpienia merytoryczne oraz pomoc organizacyjno – merytoryczną przy organizacji przez Pedagogium WSNS, wybranych seminariów i konferencji naukowych lub za zgodą kierownika studiów podyplomowych w innej jednostce naukowo-dydaktycznej.
  • Uczestnictwo w spotkaniach organizowanych w celu prezentacji problematyki badawczej oraz postępów w przygotowaniu i realizacji projektów badawczych (raz na semestr)

Program studiów oparty jest na strukturze modułowej:

  • moduł teoretyczno – metodologiczny - dostarczający wiedzy z zakresu współczesnych teorii nauk społecznych i pedagogicznych oraz strategii i procedur badań pedagogicznych, a także umiejętności przeprowadzania diagnoz i prognoz pedagogicznych oraz zajęć dydaktycznych w szkołach wyższych (dla grupy asystentów i wykładowców) i specjalistycznych zajęć wychowawczych w szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych.
  • moduł aplikacyjny - blok warsztatów specjalistycznych z zakresu socjoterapii, choreoterapii, teatru, dramy, muzykoterapii, umiejętności wychowawczych, diagnozowania stanów osobowych uczniów trudnych.
  • moduł projektowo – badawczy rozpoczynający zespołową pracę badawczą, ukierunkowany na realizację wspólnego lub zindywidualizowanego projektu badawczego, umożliwiający uczestnikom studiów pracę z opiekunami naukowymi rozwijającą indywidualne zainteresowania badawcze.

W ramach realizacji studiów słuchacz zobowiązany jest do uzyskania minimum 180 punktów ECTS.

wspia nt icbs projekt partnerzy pce mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes ODN Mieszko logo gotowe

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji