WPISOWE 0 zł

do końca promocji pozostało

Naukowo - Badawcza Akademia Pedagogium

NAUKOWO - BADAWCZA AKADEMIA PEDAGOGIUM

Podyplomowe Studium Doktoranckie w zakresie doskonalenia kompetencji naukowo - badawczych w pedagogice

Pedagogium od roku akademickiego 2012/13 posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika. Celem Naukowo-Badawczej Akademii Pedagogium jest przygotowanie uczestnika do uzyskania stopnia doktora.

Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie zaprasza na podyplomowe studium doktoranckie.

Podyplomowe studium doktoranckie w zakresie doskonalenia kompetencji naukowo – badawczych w pedagogice ma charakter oryginalnego autorskiego projektu badawczego: „Diagnoza wybranych problemów polskiej przestrzeni edukacyjno - wychowawczej”, którego celem jest przygotowanie uczestników do prowadzenia studiów teoretycznych i badań empirycznych w zakresie wybranej subdyscypliny pedagogicznej oraz napisania na tej podstawie samodzielnej pracy naukowej w dyscyplinie pedagogika.

Adresatami studiów są magistrowie – asystenci i wykładowcy z uczelni prowadzących kierunek pedagogika lub kierunki pokrewne oraz wychowawcy, nauczyciele i inni specjaliści - praktycy z obszaru edukacji, wychowania (szkoły i placówki opiekuńczo-wychowawcze i resocjalizacyjne), sądownictwa (kuratorzy sądowi, funkcjonariusze penitencjarni) oraz bezpieczeństwa publicznego (Policja, Wojsko, Straż Miejska) - absolwenci pedagogiki, psychologii, socjologii, prawa oraz innych nauk społecznych i humanistycznych, ukierunkowani na rozwój naukowy i zawodowy.

Studia trwają 6 semestrów. Absolwenci podyplomowego studium doktoranckiego w zakresie doskonalenia kompetencji naukowo – badawczych w pedagogice są przygotowani do samodzielnej pracy w sferze badań pedagogicznych oraz pracy dydaktycznej w szkołach wyższych i jednostkach naukowo - badawczych. Absolwenci studiów uzyskują zaświadczenie o ukończeniu studiów podyplomowych. Absolwenci są przygotowani do kontynuowania pracy naukowej z możliwością starania się o otwarcie przewodu doktorskiego w zakresie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika.

 

 

wspia nt wagro icbs assets/ pce mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes ODN Mieszko logo gotowe

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji