WPISOWE 0 zł

do końca promocji pozostało

Naukowo - Badawcza Akademia Pedagogium

NAUKOWO - BADAWCZA AKADEMIA PEDAGOGIUM

Podyplomowe Studium Doktoranckie w zakresie doskonalenia kompetencji naukowo - badawczych w pedagogice

Pedagogium od roku akademickiego 2012/13 posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika. Celem Naukowo-Badawczej Akademii Pedagogium jest przygotowanie uczestnika do uzyskania stopnia doktora.

Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie zaprasza na podyplomowe studium doktoranckie.

Podyplomowe studium doktoranckie w zakresie doskonalenia kompetencji naukowo – badawczych w pedagogice ma charakter oryginalnego autorskiego projektu badawczego: „Diagnoza wybranych problemów polskiej przestrzeni edukacyjno - wychowawczej”, którego celem jest przygotowanie uczestników do prowadzenia studiów teoretycznych i badań empirycznych w zakresie wybranej subdyscypliny pedagogicznej oraz napisania na tej podstawie samodzielnej pracy naukowej w dyscyplinie pedagogika.

Adresatami studiów są magistrowie – asystenci i wykładowcy z uczelni prowadzących kierunek pedagogika lub kierunki pokrewne oraz wychowawcy, nauczyciele i inni specjaliści - praktycy z obszaru edukacji, wychowania (szkoły i placówki opiekuńczo-wychowawcze i resocjalizacyjne), sądownictwa (kuratorzy sądowi, funkcjonariusze penitencjarni) oraz bezpieczeństwa publicznego (Policja, Wojsko, Straż Miejska) - absolwenci pedagogiki, psychologii, socjologii, prawa oraz innych nauk społecznych i humanistycznych, ukierunkowani na rozwój naukowy i zawodowy.

Studia trwają 6 semestrów. Absolwenci podyplomowego studium doktoranckiego w zakresie doskonalenia kompetencji naukowo – badawczych w pedagogice są przygotowani do samodzielnej pracy w sferze badań pedagogicznych oraz pracy dydaktycznej w szkołach wyższych i jednostkach naukowo - badawczych. Absolwenci studiów uzyskują zaświadczenie o ukończeniu studiów podyplomowych. Absolwenci są przygotowani do kontynuowania pracy naukowej z możliwością starania się o otwarcie przewodu doktorskiego w zakresie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika.

 

 

wspia nt icbs projekt partnerzy pce mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes ODN Mieszko logo gotowe

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji