Rekrutacja

Rekrutacja

W 2017 roku rozpoczynamy nabór na kierunek Medycyna Estetyczna – dwuletnie studia podyplomowe dla lekarzy medycyny i lekarzy stomatologów.

Rekrutację na rok akademicki 2017/2018 kończyny w dniu 15.10.2017.

Wszyscy kandydaci są proszeni o wpłatę kwoty 4750 zł na konto uczelni. Z dopiskiem "Opłata za I semestr studiów podyplomowych Medycyna Estetyczna".

Z powodu dużej liczby napływających zgłoszeń prosimy by w miarę możliwości nie dokonywać wpłat "na ostatnią chwilę", to zagwarantuje pewne miejsce na studiach. 

Liczba miejsc z powodu ograniczeń wynikających z zagwarantowaniem ilości i jakości wykonywanych zabiegów na fantomach i w salach zabiegowych może zostać ograniczona. 

Zajęcia rozpoczynają się w dniu 21.10.2017 o godzinie 9.00 uroczystym otwarciem studiów.

Harmonogram zajęć: Sobota (21.10.2071) godz 9.00 - 18.00. Niedziela (22.10.2017) 9.00-16.00.

Dokładny rozpis zajęć i sal wykładowych zostanie przesłany każdemu ze słuchaczy na jego adres mailowy po zakwalifikowaniu na studia. 

Wszystkie osoby aplikujące na kierunek Medycyna Estetyczna powinny spełnić następujące kryteria: - posiadać dyplom ukończenia Uniwersytetu Medycznego lub Akademii Medycznej – Wydział Lekarski lub Stomatologiczny; - posiadać czynne prawo wykonywania zawodu lekarza (w przypadku prawa okresowo zawieszonego lub innych problemów prawnych konieczny jest bezpośredni kontakt z dyrektorem kierunku).

Studia podyplomowe Medycyna Estetyczna przeznaczone są dla wszystkich lekarzy, posiadających czynne prawo wykonywania zawodu. Brak ukończonej specjalizacji lekarskiej lub brak jej rozpoczęcia nie jest ograniczeniem dla rozpoczęcia studiów.

Celem studiów jest takie przygotowanie zawodowe naszych Absolwentów (zdobycie wiedzy, kwalifikacji i praktycznych umiejętności), które umożliwią stworzenie swojej własnej profesjonalnej praktyki z zakresu nowoczesnej medycyny estetycznej. Dlatego program naszych studiów wzbogaciliśmy w zajęcia z prawa medycznego, organizacji gabinetu, czy marketingu. Starając się by były one ograniczone do wiedzy praktycznej i niezbędnej do sprostania współczesnym wymaganiom rynkowej konkurencji. 

W trakcie wykładów, seminariów i zajęć praktycznych uczestnicy studiów będą uzupełniać i rozszerzać wiedzę ale przede wszystkim zdobywać nowe umiejętności praktyczne.

Rekrutację prowadzimy na zasadzie przekazywanych pocztą lub drogą mailową zgłoszeń. O przyjęciu na studia powiadomimy kursantów drogą mailową lub listem poleconym

Czesne:

Opłata za dwa semestry nauki wynosi 9.500,- zł brutto. Studia trwają cztery semestry. Opłatę można wnosić za jeden semestr lub za dwa semestry, nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony kwestionariusz osobowy;
 • kserokopia dyplomu (lub odpisu) ukończenia studiów Uniwersytetu Medycznego lub Akademii Medycznej (Wydział Lekarski lub Stomatologiczny), (oryginał do wglądu) 
 • 2 fotografie formatu 4,5 x 6,5 cm, lub format cyfrowy (niezbędne do wystawienia certyfikatów i dyplomu)  
 • kserokopię dowodu osobistego (dowód do wglądu)
 • kserokopię prawa wykonywania zawodu (oryginał do wglądu)
 • aktualne orzeczenie lekarskie o zdolności do pracy lub braku przeciwwskazań do studiowania
 • podpisana umowa o świadczenie usług edukacyjnych (po rejestracji umowa jest przesyłana na adres kandydata, po jej podpisaniu należy ją odesłać na adres Centrum Medycyny Estetycznej przy WSPiA)

Egzamin końcowy:

Egzamin ma miejsce po zakończonych dwóch latach nauki.

Zajęcia w szkole mają charakter modułowy, po każdym zakończonym module absolwenci otrzymują certyfikat uzyskania konkretnej umiejętności lekarskiej. Po zakończeniu całych studiów i zdanym egzaminie absolwenci uzyskują tytuł LEKARZA MEDYCYNY ESTETYCZNEJ.

Istnieje możliwość opłaty i uczestnictwa jedynie w wybranym module dydaktycznym obejmującym uzyskanie konkretnej umiejętności medycznej z dziedziny medycyny estetycznej.

WARUNKI UKOŃCZENIA DWULETNICH STUDIÓW PODYPLOMOWYCH MEDYCYNA ESTETYCZNA:

 • zaliczenie wszystkich bloków tematycznych,
 • udział w poszczególnych modułach dydaktycznych i warsztatach (które pozwalają na uzyskanie odpowiednich certyfikatów),
 • zdanie egzaminu końcowego

DYPLOM

 • Świadectwo ukończenia dwuletnich studiów podyplomowych zgodne z wytycznymi określonymi przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 • Certyfikaty poświadczające kwalifikacje do wykonywania poszczególnych zabiegów z zakresu medycyny estetycznej;
 • na podstawie Uchwały Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Poznaniu - Uczelnia wystawia zaświadczenie potwierdzające przyznanie punktów edukacyjnych.

 

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji