Rekrutacja

Stypendia - komunikat

Szanowni Państwo,

 

W związku z decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o nieprzyznaniu zwiększenia dotacji na pomoc materialną dla studentów na rok 2016 uprzejmie informujemy, o konieczności zmniejszenia wysokości przyznanych stypendiów socjalnych o 50 zł w skali miesiąca począwszy od października.

 

Kwota umniejszenia stypendium za miesiąc grudzień wynosi 100 zł (50 zł – październik, 50 zł- listopad).

 

W ten sposób posiadane przez uczelnię środki pozwolą na zachowanie odpowiedniego poziomu finansowania pomocy materialnej dla studentów przyznanych w ramach Wydziałowych Komisji Stypendialnych oraz Uczelnianej Komisji Odwoławczej.

 

Wysokości stypendiów socjalnych dla poszczególnych progów dochodowych:

 

Próg dochodu

Kwota

0,00 – 400,00

950,00 zł

400,01 – 800,00

650,00 zł

800,01 – 1043,90

350,00 zł

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji