WPISOWE 0 zł

do końca promocji pozostało

Stypendia - komunikat

Szanowni Państwo,

 

W związku z decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o nieprzyznaniu zwiększenia dotacji na pomoc materialną dla studentów na rok 2016 uprzejmie informujemy, o konieczności zmniejszenia wysokości przyznanych stypendiów socjalnych o 50 zł w skali miesiąca począwszy od października.

 

Kwota umniejszenia stypendium za miesiąc grudzień wynosi 100 zł (50 zł – październik, 50 zł- listopad).

 

W ten sposób posiadane przez uczelnię środki pozwolą na zachowanie odpowiedniego poziomu finansowania pomocy materialnej dla studentów przyznanych w ramach Wydziałowych Komisji Stypendialnych oraz Uczelnianej Komisji Odwoławczej.

 

Wysokości stypendiów socjalnych dla poszczególnych progów dochodowych:

 

Próg dochodu

Kwota

0,00 – 400,00

950,00 zł

400,01 – 800,00

650,00 zł

800,01 – 1043,90

350,00 zł

wspia nt icbs projekt partnerzy dublin pce mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji